Czasopismo SPG

Czasopismo Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (SPG) to specjalistyczne wydawnictwo naukowo-techniczne. SPG jest w całości poświęcone zagadnieniom projektowania sprzętu pancernego oraz rozwojowi pojazdów i budowy urządzeń specjalnych. W periodyku znajdują się artykuły specjalistów
i pracowników naukowych z wielu uczelni i instytutów wojskowych oraz uczelni cywilnych o tematyce objętej profilem czasopisma.

Periodyk omawia zagadnienia projektowania, modernizacji, badań i eksploatacji sprzętu pancernego oraz rozwoju urządzeń i sprzętu wojskowego. Zasadnicza tematyka dotyczy sprzętu dla wojsk lądowych (pancernych i zmechanizowanych) oraz inżynieryjnych.

SPIS TREŚCI, SZYBKOBIEŻNE POJAZDY GĄSIENICOWE ISSN 0860 – 8369