Kontakt

Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Urządzeń
Mechanicznych „OBRUM” sp. z o. o.

ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Tel.+48 32 3019 209
Fax:+48 32 2315 887
info@obrum.pl

NIP: 631-010-08-16;
REGON: 240866742;
KRS: 0000300687; 

Biuro Organizacji i Kadr

rekrutacja@obrum.pl

Inspektor Ochrony Danych - Michał Geilke

iod@obrum.pl

Formularz kontaktowy

    Powyższy formularz należy do Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM sp. z o. o., (zwanego dalej Spółka). Dane z niniejszego formularza są przetwarzane jedynie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę lub przez stronę trzecią). Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie. Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem wymiany informacji z nasza Spółką. Dane z niniejszego formularza są ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom Spółki z działu do którego kierowane jest zapytanie. Przesłane zapytanie będą przechowywane tak długo jak długo będzie trwać nasza korespondencja oraz do 1 roku po jej zakończeniu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdą Państwo w POLITYCE PRYWATNOŚCI.