NR 3, 2017

NR 3, 2017

UNIWERSALNY POJAZD RATOWNICZO-TRANSPORTOWY, MONIKA KURPAS, ANDRZEJ SZAFRANIEC

Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcję gąsienicowego, pływającego pojazdu przeznaczonego m.in. do transportu kontenerów pożarniczych w miejsca niedostępne dla zwykłych pojazdów kołowych. Pojazd mógłby być również środkiem ewakuacji ludzi, zwierząt i sprzętu z terenów dotkniętych klęską żywiołową. Stanowiłby wyposażenie służb podległych Centrom Zarządzania Kryzysowego, w tym jednostek straży pożarnej. Cechą charakterystyczną pojazdu jest zdolność do pokonywania zawałów, terenów grząskich i do pływania. Wyposażenie pojazdu w układ samozaładowczy kontenerów pozwala uzyskać autonomię i uniezależnienie od urządzeń dźwigowych. Zastosowanie kompozytów, jako materiału konstrukcyjnego, pozwoli na istotne zmniejszenie masy wozu.

WIRTUALNY TRENAŻER 3D NARZĘDZIEM WSPOMAGAJĄCYM PROCES SZKOLENIA, TOMASZ STROJECKI

Streszczenie. W artykule przedstawiono nowoczesne narzędzie informatyczne – trenażer wirtualny 3D do szkolenia z zakresu obsługi, napraw i diagnostyki zwłaszcza urządzeń i sprzętu wojskowego. Opisana została budowa trenażera oraz dostępne tryby szkoleń. W podsumowaniu odniesiono się do potencjalnego zakresu szkoleń z wykorzystaniem opisanego urządzenia.

MODUŁOWE LEKKIE BEZZAŁOGOWE PLATFORMY LĄDOWE WSPARCIA, MARIAN J. ŁOPATKA, TOMASZ MUSZYŃSKI, WOJCIECH POLIS

Streszczenie. W artykule przedstawiono główne założenia dla lekkiej modułowej bezzałogowej platformy lądowej o masie 800 kg. Przedstawiono również przewidywany zakres zastosowań oraz wynikające z nich wymagania dla platformy modułowej jako nośnika zróżnicowanych systemów. Zdefiniowano wymagania dla wersji interwencyjnej, patrolowej, rozpoznawczej oraz logistycznej.

AGOGE - ZINTEGROWANE ŚRODOWISKO PROGRAMISTYCZNE DLA OPENCL C, MICHAŁ BUGAŁA

Streszczenie. W artykule zaprezentowano możliwości i rozwiązania technologiczne zintegrowanego środowiska programistycznego dedykowanego technologii OpenCL o nazwie Agoge. Omówiono proces zautomatyzowania tworzenia kontekstu OpenCL, obsługi argumentów jądra obliczeniowego i siatki obliczeniowej, oraz przedstawiono możliwości wykorzystania środowiska w obliczeniach numerycznych i analizie obrazu.

WYKRYWANIE ORIENTACJI OBIEKTÓW Z WYKORZYSTANIEM BIBLIOTEKI OPENCV, MICHAŁ BUGAŁA

Streszczenie. W artykule przedstawiono podstawowe metody wykrywania obiektów na obrazie z kamer cyfrowych oraz próby wykorzystania metod do zbadania orientacji obiektu.