Badania i rozwój

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM prowadzi kompleksowe prace naukowo-badawcze
i badawczo-rozwojowe, których celem jest przygotowanie dokumentacji konstrukcyjnej, umożliwiającej podjęcie produkcji na skalę przemysłową nowych lub zmodernizowanych wyrobów przez zakłady produkcyjne.

W OBRUM podejmujemy się realizacji prac i projektów, które mają duże znaczenie dla rozwoju
i unowocześnienia sprzętu, będącego już na wyposażeniu Polskich Sił Zbrojnych, a przede wszystkim przebadaniu i wdrożeniu do SZRP nowoczesnego sprzętu spełniającego wymagania klienta. Głównym adresatem prac są wojska lądowe - w tym zmechanizowane - pancerne, radiolokacyjne
i inżynieryjne.

Doświadczona kadra naukowa Ośrodka pozwala na podejmowanie działań polegających na rozwiązywaniu problemów naukowych, w szerokim aspekcie zagadnień, przekładając doświadczenie na jakość i niezawodność wytwarzanych wyrobów.

Jako jedna z najbardziej unikalnych placówek naukowych i badawczo-rozwojowych w kraju, OBRUM aktywnie uczestniczy w Programach Modernizacji Sił Zbrojnych RP.

Ośrodek, stanowiący badawczo - rozwojowe zaplecze Polskiej Grupy Zbrojeniowej, dysponuje kompetencjami obejmującymi: projektowanie, modelowanie, prototypowanie oraz badania.

Dotychczasowe osiągnięcia Ośrodka to m.in.:

Obszary specjalizacji OBRUM obejmują:

 • mosty towarzyszące na podwoziach samochodowych i gąsienicowych
 • pojazdy inżynieryjne
 • modułowe platformy gąsienicowe
 • platformy stacji radiolokacyjnych
 • symulatory i trenażery

 

 • konstrukcje i projektowanie mechanicznych układów nośnych
 • analizy wytrzymałościowe przy użyciu metody elementów skończonych
 • projekty układów hydrauliki siłowej
 • projekty zautomatyzowanych systemów sterowania i diagnostyki pojazdów
 • projektowanie i konstruowanie oparte na modelowaniu 3D
 • integracje systemów, pierwsze uruchomienia
 • dokumentację towarzyszącą pojazdów
 • zestawy wsparcia szkolenia (symulatory i trenażery dowolnych pojazdów, maszyn i urządzeń) m.in. do kołowych i gąsienicowych pojazdów bojowych.

Działalność poszerzana jest o nowe technologie (e-learning) i obszary działalności na rynku cywilnym.

W ramach prac badawczo-rozwojowych Biuro Symulatorów OBRUM posiada kompetencje w zakresie:

 • wytwarzania symulatorów i trenażerów
 • wykorzystywania rzeczywistości poszerzonej na potrzeby profesjonalnych aplikacji serwisowych, informacyjnych oraz diagnostycznych
 • tworzenia interaktywnych instrukcji obsługi produktów i multimedialnych aplikacji proceduralnych
 • wykorzystywania nowoczesnych środowisk do wytwarzania oprogramowania
 • opracowywania i rozwijania metodologii wykorzystania zaawansowanych technik wizualizacyjnych w projektowaniu inżynierskim z wizualizacją 3D w skali 1:1 (CAVE-3D)
 • projektowania układów hydrauliki siłowej proporcjonalnej oraz dwustanowej,
 • projektowania instalacji elektrycznych dedykowanych do wyrobów,
 • zautomatyzowanych systemów sterowania i diagnostyki pojazdów.

Produkty OBRUM, powstające w ścisłej współpracy z MON, już od ponad 50 lat, znacząco wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa państwa.