NR 2, 2019

NR 2, 2019

LEOPARD 2PL – POLSKA MODERNIZACJA, SANDRA WILCZEK, LESZEK NOWAK, DARIUSZ RZEPKA

Streszczenie. W artykule opisano realizowany obecnie program modernizacji czołgów LEOPARD 2A4 do wersji LEOPARD 2PL. Przedstawiono początkowe fazy projektowe, analizę techniczną oraz finalny wariant realizacji. Pokazano również wpływ projektu na nabycie nowych kompetencji przez spółki wchodzące w skład PGZ S.A., szczególnie unikalnych kwalifikacji Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. Ujęto podejście techniczne oraz marketingowe do procesu modernizacji i ofertyzacji programu.

SYMULATOR JAZDY CZOŁGIEM LEOPARD 2A4 CZĘŚĆ 2. SYSTEM WIZUALIZACJI, TOMASZ STROJECKI, ALEKSANDER WERNER’ JACEK WIELICKI, GRZEGORZ WYSZKOWSKI

Streszczenie. W artykule przedstawiono opracowany w OBRUM sp. z o.o. system wizualizacji przeznaczony do symulatora jazdy czołgiem LEOPARD 2A4 (kryptonim SJCL-6P). Omówiono przyjęte w projekcie rozwiązania spełniające wymagania techniczne zamawiającego. W przedstawionych analizach uwzględniono obecny stan techniki. Uzasadniono wybór rozwiązań zastosowanych w najważniejszych węzłach konstrukcyjnych, w tym wybór rozwiązań w zakresie systemu wizyjnego i pomocniczych narządzi. W podsumowaniu uwypuklono cechy wyróżniające SJCL-6P wśród użytkowanego sprzętu szkoleniowego.

ELEMENTY PRZEMYSŁU 4.0W DZIAŁALNOŚCI OBRUM SP. Z O.O., MICHAŁ MRÓZ, EMIL PELLA, MAREK Ł. GRABANIA

Streszczenie. W artykule odniesiono się do nowych wyzwań jakie niesie ze sobą trwająca czwarta rewolucja przemysłowa. Pokazane zostały wydzielone obszary technologiczne tworzące Przemysł 4.0. Syntetycznie opisano obszar technologii – druk 3D stanowiący jeden z dynamicznie rozwijających się filarów Przemysłu 4.0. Na wybranych przykładach omówiono wdrożone i zastosowane w zrealizowanych projektach OBRUM sp. z o.o. podzespoły wykonane techniką druku 3D. W podsumowaniu podkreślono wagę problematyki i koniecznych przemian w polskich zakładach przemysłowych i systemie kształcenia.

INŻYNIER PRZEMYSŁU 4.0, MAREK Ł. GRABANIA

Streszczenie. W artykule przedstawiono wymagania jakie stawiają przed specjalistami zatrudnionymi w przemyśle pracodawcy w wyniku zachodzących zmian związanych z wdrażaniem koncepcji Przemysłu 4.0. Opisano wyzwania oraz niezbędne nowe kompetencje specjalistów. Przywołano obecny w kraju model kształcenia zawodowego. Przedstawiono wybrane oferty specjalistycznego kształcenia w szkołach wyższych. Omówiono również krajowe inicjatywy, mające na celu przybliżenie i ułatwienie przedsiębiorcom wdrażania do praktyki nowych obszarów technologicznych tworzących podstawowe struktury Przemysłu 4.0.

SYSTEM PROJEKCJI CAVE 3D W PROCESIE PROJEKTOWANIA WYROBU, STANISŁAW TOMASZEWSKI ŁUKASZ RADWAN MAREK Ł. GRABANIA

Streszczenie. W artykule przedstawiono zmiany zachodzące na przestrzeni lat w organizacji wytwarzania dokumentacji technicznej oraz konstrukcyjnej. Omówiono wdrożony w OBRUM sp. z o.o. nowoczesny system projekcji CAVE 3D wspomagający procesy projektowania. Opisano zasadę działania systemu, jego charakterystyczne cechy i ograniczenia. W podsumowaniu uwypuklono zalety systemu pozwalające na eliminację błędów oraz bezpośredni kontakt z klientem na etapie tworzenia projektu koncepcyjnego urządzenia czy projektu wyrobu przedkładanego do akceptacji.