NR 1, 2017

NR 1, 2017

NIENISZCZĄCE BADANIA KONSTRUKCJI SPAWANYCH, MACIEJ KOCHEL, DARIUSZ PASIEKA

Streszczenie: W artykule opisano metody służące do nieniszczących badań połączeń spawanych, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji wysoko wytrzymałych. Przedstawiono przykłady przebadanych w OBRUM Sp. z o.o. węzłów konstrukcyjnych, z uzasadnieniem użytej metody badawczej. W podsumowaniu odniesiono się do ograniczeń metod badawczych i możliwych do wystąpienia błędów w ocenie poprawności spawanych konstrukcji

NAPRAWA SYSTEMÓW UZBROJENIA W CZASIE DZIAŁAŃ BOJOWYCH CZĘŚĆ 1, TOMASZ SMAL

Streszczenie. W artykule przedstawiono istotę i zasady systemu napraw w trakcie działań bojowych w aspekcie wykorzystania metod doraźnych (prowizorycznych, improwizowanych). Na wstępie zdefiniowano procedury systemu napraw polowych i opisano zasady i charakter napraw doraźnych. Dodatkowo omówiono dokumenty regulujące tę problematykę. Ponadto scharakteryzowano system napraw doraźnych w wybranych armiach sojuszniczych, aby wskazać jego podstawowe elementy, które są wspólne dla wszystkich sojuszników. Elementy te zostały również krótko opisane.

NAPRAWA SYSTEMÓW UZBROJENIA W CZASIE DZIAŁAŃ BOJOWYCH CZĘŚĆ 2, TOMASZ SMAL

Streszczenie. Wychodząc od pierwszej części artykułu pt.: „Naprawa uzbrojenia w trakcie działań bojowych. Część 1 – Charakter, zasady i technologia”, w niniejszym artykule przedstawiono propozycje zmian systemu napraw polowych w czasie działań bojowych związane z wdrożeniem napraw doraźnych (prowizorycznych, improwizowanych) w Wojskach Lądowych RP. Propozycje wdrożenia systemu napraw doraźnych przedstawiono na szczeblu centralnym i taktycznym, uwzględniając specyfikę i strukturę logistyki wojsk lądowych oraz zasady działania uwarunkowane dokumentami doktrynalnymi.

DEMONSTRATOR OBIEKTU, MAREK Ł. GRABANIA, MACIEJ KOCHEL

Streszczenie. W artykule przedstawiono konstrukcję opracowanego w OBRUM sp. z o.o. demonstratora obiektu - specjalistycznego stanowiska do badań balistycznych opancerzenia dodatkowego. Dokonano krótkiego przeglądu stanowisk badawczych wykorzystywanych w badaniach – próbach ostrzałem opancerzenia i blach specjalnych. Omówiono charakterystyczne cechy opracowanej konstrukcji pozwalające na wykorzystanie obiektu do przeprowadzenia szerokiego zakresu badań na zgodność z obowiązującymi dokumentami NATO – STANAG 4569 oraz AEP-55. W podsumowaniu zaproponowano rozszerzenie wykorzystania opisanego obiektu/stanowiska w prowadzonych badaniach i próbach balistycznych przez autoryzowane laboratoria wojskowe.

HYDROGEN – ŚRODOWISKO PROGRAMISTYCZNE DLA SYSTEMU VIRTUAL BATTLESPACE, MICHAŁ BUGAŁA

Streszczenie. W artykule przedstawiono możliwości i rozwiązania technologiczne środowiska programistycznego Hydrogen, powstałego w Biurze Symulatorów OBRUM sp. z o.o. i przeznaczonego dla wirtualnego systemu pola walki Virtual Battlespace 3. Hydrogen jest uzupełnieniem narzędzi dostarczanych przez producenta systemu VBS, firmy Bohemia Interactive, i w łatwy sposób umożliwia rozbudowę systemu o nowe funkcjonalności.