Wynajem

Lokal w Gliwicach

Informację o pomieszczeniach biurowych, przeznaczonych pod wynajem można pobrać TUTAJ

Szczegóły dotyczące wynajmu powierzchni można uzyskać w Dziale Zarządzania Infrastrukturą,
tel: 32 301 92 70, 32 301 92 73 lub e-mail: obrum_rm@obrum.gliwice.pl