Pojazdy i konstrukcje specjalistyczne

Żuraw hydrauliczny K-20 o udźwigu 20T

Głównym wyposażeniem takich pojazdów inżynieryjnych jak wozy zabezpieczenia technicznego (WZT2, WZT3, WZT4) i czołg inżynieryjny MID jest żuraw lub wysięgnik z manipulatorem. Żuraw hydrauliczny K-20 przeznaczony jest do przemieszczania ładunków, których masa nie przekracza 20 Mg (także jazdy z ładunkiem zawieszonym na haku).

Pojazdom przeznaczonym do zabudowy żurawia stawiane są specyficzne wymagania. Są to pojazdy
wojskowe, a więc konstrukcja zapewnia dużą niezawodność i wykorzystanie wszystkich możliwości konstrukcyjnych żurawia. Przy konstruowaniu układu sterowania starano się uzyskać jak najprostszy układ pomiarowy. Efektem tych starań śą opracowania dwóch układów sterowania oznaczonych symbolami EO101 i EO400. Powstała również implementacja układu sterowania oparta na cywilnym ograniczniku udźwigu MAK.

Dla zapewnienia bezpiecznej pracy żurawiem przy dużych masach zastosowany został mobilny, proporcjonalny blok hydrauliczny M4-15. Zastosowanie proporcjonalnego bloku hydraulicznego radykalnie poprawia użytkowe walory żurawia.

Żuraw hydrauliczny K 20 zamontowany na pojeździe WZT-4, który stanowi dla niego podwozie samojezdne składa się z następujących głównych elementów:

 • mechanizmu podnoszenia
 • mechanizmu obrotu
 • mechanizmu pochylenia wysięgnika
 • mechanizmu zmiany długości wysięgnika
 • zblocza
 • wysięgnika
 • łożyska
 • podstawy żurawia
 • olinowania
 • układu hydraulicznego
 • wyposażenia elektrycznego
 • pulpitu sterowania żurawiem.