Wozy bojowe

Uniwersalna Modułowa Platforma Gąsienicowa (UMPG)

Polska uniwersalna modułowa platforma gąsienicowa (UMPG) z wieżą kaliber 30 mm oraz wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych SPIKE to nowoczesny pojazd współczesnego pola walki.

Zastosowane systemy (w tym ochrony załogi, układ napędowy, zawieszenie) klasyfikują pojazd wśród najnowocześniejszych tego typu. Uniwersalność pojazdu pozwala na jego wyposażenie zgodnie z oczekiwaniami i doraźnymi potrzebami Sił Zbrojnych.

Cechy konstrukcji:
• zwiększone możliwości zabudowy wnętrza pojazdu poprzez zastosowanie dodatkowych przestrzeni ładunkowych
• zwiększona ergonomia pracy kierowcy
• możliwość wyposażenia dziobowej części kadłuba w szybkozłącza do montażu osprzętu inżynieryjnego (spychacz, trał)
• zmniejszona sygnatura termalna gazów spalinowych dzięki ich mieszaniu z powietrzem układu chłodzenia
• możliwość zastosowywania dodatkowych kompozytowych modułów opancerzenia chroniących wszystkie strefy kadłuba
• możliwość zmniejszenia wykrycia radarowego przez zastosowanie farb z absorberem mikrofalowym

Wyposażenie:

• amortyzatory cierne, oryginalne rozwiązanie OBRUM, ze zderzakami elastomerowymi – opcjonalnie zawieszenie hydropneumatyczne
• agregat prądotwórczy i klimatyzacja przystosowane do prac w tzw. misji cichej
• sieć pokładowa wysokoenergetyczna ̴120 kW mocy elektrycznej predysponuje podwozie do wykorzystania w systemach radarowych, nośnikach broni obezwładniającej, wozach dowodzenia itp.
• zmodyfikowane systemy zabezpieczeń przed bronią ABC
• system szybkiego montażu (uchwyty) pancerza dodatkowego
• nowoczesny układ chłodzenia i sterowania wentylatorami

Uniwersalna modułowa platforma gąsienicowa może stanowić bazę – nośnik dla:

1. Wieżowych Systemów Uzbrojenia, np.:
• załogowa wieża bojowego wozu piechoty z automatyczną armatą kal. 20,50 mm
• bezzałogowe systemy wieżowe typu ZSSW z automatycznymi armatami kal. 20,50 mm, zintegrowanymi np. z ppk Spike i platform startowych p. lot. rakiet GROM dla bojowych wozów piechoty w wersjach lekkiej – pływającej, średniej oraz ciężkiej
• wieży wozu wsparcia ogniowego kal. 105,120 mm z automatem ładowania
• wieży automatycznego moździerza kal. 120 mm (jedno lub dwu lufowego),
• wieży przeciwlotniczych systemów artyleryjskich z armatami kal. 35 mm (np. LOARA),
• wieży armato-haubic kal. 155 mm

2. Bezwieżowych systemów uzbrojenia, np.:
• zestawów rakiet przeciwlotniczych

3. Systemów wyposażenia specjalistycznego:
• inżynieryjnego
• wozy rozpoznania
• wozy zabezpieczenia inżynieryjnego
• wozy minowania narzutowego
• logistycznego
• wozy zabezpieczenia technicznego
• wozy sanitarne
• wozy amunicyjne
• szczebla dowódczego
• wozy rozpoznawcze
• wozy dowodzenia i łączności
Wspólną cechą charakterystyczną wozów – pojazdów gąsienicowych jest:
• bardzo głęboka unifikacja podwozi
• wysoka odporność balistyczna (pancerze dodatkowe)
• wspólne materiały pędne i smarne
• ujednolicona budowa upraszczająca system zaopatrywania, remontów i szkoleń
• wysoka ergonomia
• podatność transportowa wszystkimi środkami transportowymi, w tym lotniczym
• podatność modernizacyjna zapewniona na etapie projektowania

Zastosowanie UMPG jako podwozia bazowego dla specjalistycznego uzbrojenia i wyposażenia (w tym modułów misyjnych) o różnej masie umożliwia stworzenie gamy wozów o całkowitych masach bojowych w zakresie tonażu od 22 t do > 35 t.

Dodatkowe zalety rozwiązania pozwalają na:

• unifikację i uproszczenie procesów produkcji i wytwarzania podzespołów oraz części zamiennych
• obniżenie kosztów wytworzenia i zaopatrzenia logistycznego
• unifikację programów i procesów szkoleń
• obniżenie kosztów życia wyrobu

Modułowa budowa platformy umożliwia łatwość przeprowadzania procesów modyfikacji i modernizacji, niezwykle istotnych w cyklu życia urządzeń i sprzętu wojskowego oraz ujednolica ich obsługę i remonty.