Cyfrowe systemy szkoleniowe

Trenażer wirtualny 3D MK-44 Bushmaster

Trenażery wirtualne to narzędzia wspomagające proces dydaktyki za pomocą interaktywnych interfejsów przy użyciu przestrzennych modeli 3D rzeczywistych urządzeń. Aplikacje e-learningowe tego typu pozwalają m.in. na przeprowadzanie symulacji działań serwisowych dla systemów lub urządzeń, zaznajomienie się z ich budową oraz zasadą działania. Elementem szkolenia jest obserwacja animacji 3D zgodnych z dokumentacją techniczną urządzeń udostępnianych klientowi przez producenta. Animacje mogą wyszczególniać niezbędne w użyciu narzędzia na każdym kroku procedury szkoleniowej, z możliwością wyświetlania komunikatów objaśniających oraz funkcji lektora. Nauka z zakresu obsługi sprzętu jest więc możliwa bez konieczności posiadania fizycznych urządzeń.

Trenażery wirtualne są kompatybilne ze SCORM (Sharable Content Object Reference Model). W systemie implementuje się procedury oraz kursy opracowane na materiałach powierzonych lub dokumentach wytworzonych w OBRUM. Dzięki zgodności ze SCORM praca z modelami urządzeń może być uruchamiana i weryfikowana przez inne branżowe systemy nauczania. Oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z użytkowaną przez MON technologią (open-source) MOODLE. Treści zawarte w aplikacji posiadają hiperłącza, za pomocą których użytkownik może w dynamiczny sposób przechodzić do pozostałych elementów Kompleksowej Bazy Dydaktycznej wytwarzanej przez Biuro Symulatorów OBRUM, jakimi są Interaktywne instrukcje multimedialne czy Baza Wiedzy. Trenażery wirtualne oferowane przez OBRUM są przeznaczone do zastosowań w sieci WEB, co pozwala na udostępnianie danych na inne urządzenia, takie jak komputery osobiste czy tablety. Dane mogą być przechowywane na serwerach, płytach CD oraz komputerach kursantów.

Trenażer wirtualny 3D MK-44 Bushmaster jest systemem wspomagającym prowadzenie szkoleń z zakresu procedur obsługi i naprawy armaty MK-44 Bushmaster stosowanej w Siłach Zbrojnych RP. Został wdrożony do użytku w SZRP w listopadzie 2016 roku.

Trenażer umożliwia prowadzenie szkoleń w środowisku wirtualnym zarówno lokalnie w salach szkoleniowych jak również zdalnie za pośrednictwem systemów do prowadzenia szkoleń na odległość (tzw. e-learning). Opracowany trenażer zawiera zestaw ponad 40 instrukcji dotyczących obsługi i naprawy armaty MK44 Bushmaster.

Wirtualny trenażer umożliwia realizację zadań szkoleniowych w zakresie:
• nauki budowy poszczególnych zespołów, podzespołów oraz części armaty
• zapoznania z procedurami demontażu oraz montażu, rozkładania i składania poszczególnych zespołów , podzespołów oraz części
• zapoznania z zasadami działania poszczególnych układów
• zapoznania z zasadami bezpieczeństwa obsługi urządzeń
• zapoznania się z zestawem wykorzystywanych narzędzi oraz urządzeń pomiarowych
• treningu nabytych umiejętności w postaci samodzielnego wykonywania procedur na wirtualnych modelach obiektów
• weryfikacji posiadanych umiejętności oraz wiedzy
• przeszukiwania bazy części po unikalnej nazwie lub numerze
• itp.