Cyfrowe systemy szkoleniowe

Szkolenia dla specjalistów wojskowych oparte o CBT

Jednym z podstawowych obszarów prac realizowanych przez biuro Symulatorów OBRUM, jest oprogramowanie symulacji pozwalające na realizację szkoleń grupowych. Ciągle ulepszane technologie informatyczne w połączeniu z nowoczesną wizją procesu szkolenia, pozwalają na tworzenie systemów szkoleniowych pozwalających na równoczesne współdziałanie w wirtualnym środowisku operatorów maszyn (inżynieryjnych, mostów mobilnych czy robotów), załóg pojazdów bojowych, a także przedstawicieli dowództwa.

Wykorzystywane narzędzia bazują na najnowszych technologiach informatycznych z zakresu zaawansowanej, trójwymiarowej grafiki komputerowej, wbudowanej w system symulacji czasu rzeczywistego. Proponowane przez OBRUM rozwiązanie połączone z odpowiednim osprzętem komputerowym, pozwala na tworzenie kompleksowych systemów szkolenia – tzw. Laboratoriów symulacji (używane jest także określenie ang. Battle Labs).

Możliwości szkoleniowe Laboratoriów symulacji mogą zostać rozszerzone dzięki połączeniu stanowisk do szkolenia komputerowego (ang Computer Base Training) z systemami symulacyjnymi innych szczebli i rozdzielczości (np. symulator JCATS bądź kompleksowe symulatory strzelań BESKID 2M/K czy SJCL-6P (linki do tych wyrobów)). Integracja z innymi systemami symulacji jest możliwa dzięki temu, iż oprogramowanie symulacji jest kompatybilne z interfejsami HLA/DIS.
OBRUM zrealizował dwa wdrożenia z zakresu kompleksowego wyposażenia sal szkoleniowych dedykowanych do szkolenia zespołów specjalistów wojskowych:

1. W 2015/2016 roku na zamówienie Wojskowej Akademii Technicznej OBRUM opracował trenażer do szkolenia operatorów robotów dla wojsk inżynieryjnych. W ramach przygotowania 8 stanowisk szkoleniowych oraz stanowiska instruktorskiego wykonano szereg prac umożliwiających wirtualną współpracę wszystkich uczestników szkolenia w środowisku VBS 3.0.

Realizacja zamówienia obejmowała m.in.:

• tworzenie map
• modyfikację charakterystyk modeli sprzętu i wykorzystywanych obiektów
• tworzenie i wprowadzanie nowych modeli robotów, sprzętu i obiektów (ponad 60)
• modelowanie pokonywania przeszkód wodnych przez środki amfibijne z uwzględnieniem oddziaływania brzegu (dna) oraz prędkości nurtu
• modelowanie kolizji i łączenia obiektów (montaż)
• tworzenie i edycję algorytmów zachowań sztucznej inteligencji
• implementację funkcjonalności dynamicznej zmiany warunków atmosferycznych oraz pory dnia

2. W 2015 roku Biuro Symulatorów wyposażyło Zakład Symulacji Taktycznej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu w Laboratorium Symulacji Taktycznej składający się z 24 stanowisk szkoleniowych wykorzystujących środowisko VBS 3.0.

Oprogramowanie obejmuje m.in.:
• możliwość prowadzenia ćwiczeń taktycznych na szczeblach dowodzenia od drużyny do kompanii
• możliwość prowadzenia ćwiczeń z żołnierzami drużyny piechoty
• edytor pozwalający na opracowywanie własnych scenariuszy i wprowadzania nowych modeli uzbrojenia
• modyfikację czynników środowiska (warunki atmosferyczne, warunki widoczności) w czasie rzeczywistym
• programowy panel operatora/instruktora umożliwiający zdalne uruchomienie ćwiczeń na wszystkich komputerach równocześnie
• możliwość kompleksowego szkolenia koordynatorów wsparcia ogniowego artylerii i lotnictwa FAC i JTAC.