Pojazdy autonomiczne

Modułowy System Autonomii

Modułowy system autonomii (MSA) dla pojazdów autonomicznych, opracowany w Biurze Symulatorów OBRUM, jest zbiorem nowoczesnych modułów sztucznej inteligencji wykorzystujących dane wejściowe z typowych czujników używanych w pojazdach autonomicznych. System posiada postać modułową, tzn. że do jego prawidłowego funkcjonowania mogą być używane różne typy sensorów w różnych konfiguracjach, niekoniecznie kosztowne skanery laserowe 3D (lidary).

Opracowana technologia umożliwia modelowanie procesów decyzyjnych pojazdów autonomicznych za pomocą edytowalnych drzew behawioralnych, co oznacza, że użytkownik (operator technologii) staje się projektantem zachowania pojazdu i w odróżnieniu od rozwiązań typu end-to-end (operator nie ma wpływu na procesy decyzyjne sztucznej inteligencji), zachowanie pojazdu jest względnie przewidywalne i bezpieczne.

Wykorzystanie drzew behawioralnych w systemie decyzyjnym umożliwia ciągłą rozbudowę systemu o obsługę kolejnych sensorów oraz implementację najnowocześniejszych rozwiązań z dziedziny sztucznej inteligencji i analizy danych, a także umożliwia podejmowanie decyzji zespołowych, tj. decyzji na podstawie wielu modułów i czujników rozwiązujących ten sam problem.

System sterowania opiera się o zaawansowane rozwiązania programistyczne w zakresie:

• Przepływ optyczny i metody SLAM
• Detekcja, śledzenie i identyfikacja obiektów
• Segmentacja semantyczna obrazu
• Głębokie sieci neuronowe
• Drzewa behawioralne
• Nawigacja GPS
• Interfejs konwersacyjny
• Środowiska testowe i imitujące