Pojazdy autonomiczne

System sterowania dla robota do dekontaminacji

OBRUM opracował i przetestował elementy oprogramowania do sterowania robotami lądowymi. Opracowane rozwiązanie pozwala na sterowanie zachowaniem robota w sposób autonomiczny. Realizowany wraz ze spółką ZURAD (https://zurad.com.pl/) projekt RobUV, tj. robota do dekontaminacji, pozwolił na implementacją modułów oprogramowania OBRUM do systemu sterowania urządzeniem, tak aby proces dekontaminacji w jak najmniejszym stopniu angażował operatora. Użytkownik pojazdu może zautomatyzować proces dezynfekcji pomieszczenia poprzez wyznaczenie ścieżki przejazdu, którą robot powinien samodzielnie pokonać. Odpowiedni dobór wyposażenia robota (zestaw sensorów, napędy) umożliwia ograniczenie zaangażowania użytkownika w proces sterowania pojazdem, jedynie do obserwacji postępów automatycznej jazdy oraz podglądu z kamery, w którą wyposażony zostanie pojazd. W przypadku wykrycia przez system sterowania przeszkody na trasie przejazdu robota, operator zostanie poinformowany o konieczności usunięcia zatoru, bądź wyborze alternatywnej ścieżki przejazdu. Kontrolowanie systemu sterowania odbywać się będzie za pomocą dedykowanej aplikacji operatora, które pozwala użytkownikowi na intuicyjną obsługę systemu.

Wytworzone elementy systemu autonomii są kompatybilne z systemem ROS, wykorzystywanym w OBRUM w ramach dotychczasowych prac nad tego typu rozwiązaniami. W celu umożliwienia stosowania aplikacji operatora na urządzeniach mobilnych, oprogramowanie jest kompatybilne z systemem Android dla tabletów.

Najważniejsze funkcjonalności oprogramowania:

• tworzenie i zapis mapy otoczenia budowanej podczas przejazdów robota
• definiowanie ścieżki przejazdu z możliwością jej edycji dla konkretnej mapy
• autonomiczny przejazd robota po zdefiniowanej ścieżce
• wykrywanie przeszkód oraz bezpieczne zatrzymanie
• transmitowanie sygnału wideo do operatora.