Symulatory i trenażery

Symulator SK-1 Pluton

SK-1 Pluton – Kompleksowy symulator strzelań dla plutonu załóg KTO ROSOMAK.

Symulator strzelań dla plutonu załóg wozów KTO Rosomak SK-1P opracowany został w OBRUM przy współpracy z wojskowymi jednostkami naukowymi i szkoleniowymi (CSWL Poznań, WSOWL, WAT). Doświadczenia, uwagi oraz wnioski użytkowników poprzedniej wersji systemu (CSWL Poznań), wsparcie w zakresie zastosowania w procesie dydaktycznym (WSOWL–Instytut Dowodzenia), wsparcie w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych i symulacji komputerowej (WAT Wydział Cybernetyki), połączone z pracami prowadzonymi przez biuro Symulatorów OBRUM, pozwoliły na budowę systemu dedykowanego do kompleksowego szkolenia załóg transporterów KTO Rosomak. Modułowa budowa symulatora umożliwia prowadzenie zajęć dydaktycznych od poziomu pojedynczego żołnierza, poprzez załogę (wieży, całego pojazdu), aż do plutonu załóg. System SK-1P opracowany został w celu prowadzenia szkoleń z zakresu obsługi wozu, współpracy członków załogi i koordynowania zadań ugrupowań pojazdów KTO. Zastosowane oprogramowanie umożliwia prowadzenie ćwiczeń sieciowych z wykorzystaniem interfejsów HLA i DIS.

SKMK – Symulator Kompleksowy Moduł Kierowcy

Moduł Kierowcy SKMK jest samodzielnym urządzeniem treningowym przeznaczonym do szkolenia kierowców wozów KTO Rosomak. Wykorzystywany może być do realizacji wielu scenariuszy treningowych, od treningu podstawowego do szkoleń wraz z załogą przedziału bojowego. Kompletacja modułu zależna jest od sposobu wykorzystania urządzenia. SKMK zaprojektowany został w sposób umożliwiający zainstalowanie oryginalnych elementów wyposażenia przedziału kierowcy i dodatkowych systemów poprawiających jakość odwzorowania warunków użytkowania. Na potrzeby zaawansowanego treningu kierowców KTO Rosomak, przewidziano wyposażenie modułu w elementy odwzorowujące pracę układu zawieszenia i kierowniczego (6-cio stopniowa platforma ruchowa, generatory drgań, układ odwzorowania ruchów kierownicy). Dodatkowo moduł kierowcy można doposażyć w oryginalny właz wraz z urządzeniami optycznymi, połączony z systemem zobrazowania dostosowanym do prezentacji obrazu w noktowizji, czy symulacji jazdy z otwartym włazem. Zastosowana budowa pozwala na pełną integrację z dowolnym modułem bojowym, zarówno w sieci lokalnej czy poprzez interfejsy sieciowe.

SKMB – Symulator Kompleksowy Moduł Bojowy

Moduł SKMB jest samodzielnym elementem systemu treningowego dla pojazdów KTO Rosomak, dedykowanym do szkolenia załóg wieży HITFIST-30P. Moduł bojowy wyposażony został we wszystkie, niezbędne do przeprowadzenia procesu dydaktycznego, imitatory systemów wieżowych (interfejs systemu SKO, system aktywnej obrony, układy zasilania i sterowania wieży, ręczne prowadzenie ognia). Sposób odwzorowania oryginalnych urządzeń dostosowany został do poziomu określonego przez użytkownika systemu. Standardowe wyposażenie modułu pozwala na jego pracę w charakterze niezależnej jednostki treningowej, a także na prowadzenie ćwiczeń w konfiguracji sprzętowej większego systemu szkoleniowego. Moduł Bojowy wykorzystywany może być do szkolenia podstawowego z zakresu obsługi wyposażenia przedziału wieżowego (trenażer wieży), do nauki współpracy działonowego i dowódcy, a także jako element większego systemu symulacji, np. SK-1 Pluton.

SKMI Symulator Kompleksowy Moduł Instruktora

Pojedynczy zestaw SKMI pozwala na podłączenie czterech kompletnych systemów szkoleniowych SKM (zestaw modułu kierowcy i modułu bojowego). Obsługiwany jest przez dwie osoby, operatora i instruktora. Operator ze swojego stanowiska zarządza systemem symulacji i przebiegiem samego ćwiczenia. Z jego pulpitu możliwe jest zdalne włączenie i wyłączenie poszczególnych modułów, modyfikacja symulowanego pola walki, a także wywoływanie „sztucznych” awarii i innych zdarzeń mających wpływ na przebieg ćwiczenia. Interfejs operatora pozwala także na przeprowadzenie kompleksowej diagnostyki systemu, zarówno warstwy sprzętowej jak i oprogramowania symulatora. Instruktor, przy pomocy dedykowanego stanowiska, posiada możliwość sprawdzenia aktualnego stanu systemów pojazdu. Moduł uzupełnia sieć kamer obserwujących działania szkolonych żołnierzy wraz z narzędziem do komunikacji głosowej. Całość prowadzonych działań może zostać zapisana celem odtworzenia i analizy działań.

Oprogramowanie

Wysoka złożoność symulatora SK-1P wymusiła zastosowanie innowacyjnych rozwiązań na poziomie architektury całego systemu. Dzięki sterowaniu opartemu o zdarzenia, stworzony system jest elastyczny i można go modyfikować w zależności od potrzeb klienta. Opracowane rozwiązanie pozwala w sposób zunifikowany i przezroczysty integrować niemal dowolne urządzenia wejściowe. Całość oprogramowania pracuje pod kontrolą rozbudowanej platformy zarządzającej czasem życia aplikacji składowych, zapewniając wymagany stopień stabilności
i niezawodności.

Edytor misji

Wbudowany w system edytor pola walki pozwala na monitorowanie w czasie rzeczywistym działań jednostek na detalicznej mapie taktycznej (dowolnie przesuwanej i powiększanej). Interfejs (RTE – ang. Real Time Editor) umożliwia dodawanie, usuwanie lub modyfikacje jednostek biorących udział
w rozgrywce. Zmiany dokonywane są „w locie” i mają natychmiastowy wpływ na przebieg rozgrywki, dzięki temu operator systemu może aktywnie uczestniczyć w rozgrywce. Zastosowane rozwiązania pozwalają operatorowi symulatora m.in. na: dynamiczne skalowanie poziomu trudności ćwiczenia, modyfikację scenariusza lub zmianę parametrów pola walki.

Biblioteka obiektów

Dzięki bogatej bibliotece obiektów (kilka tysięcy obiektów takich jak: pojazdy kołowe, pojazdy gąsienicowe, bezzałogowce, cywile, żołnierze NATO oraz OPFOR, miny, pułapki IED, jednostki nawodne, podwodne oraz latające) uzyskano możliwość kreowania zróżnicowanego pola walki, dopasowanego do potrzeb prowadzonego szkolenia.

Modułowość

Ścisły podział na moduły oprogramowania systemu SK-1 Pluton pozwala na szybkie dopasowanie się do aktualnie dostępnej architektury sprzętowej. Oznacza to, iż z punktu widzenia oprogramowania, nie ma znaczenia, czy prowadzony jest trening z wykorzystaniem pojedynczego modułu kierowcy, czy całego plutonu. Sposób użycia poszczególnych modułów fizycznych symulatora (SKMB, SKMK) definiowany jest poprzez użytkownika. Inną ciekawą możliwością jest trening w architekturze niejednorodnej – zmiana sposobu działania jednego z symulowanych pojazdów realizowana jest poprzez wymianę pojedynczego modułu oprogramowania.

Interoperacyjność

Każdy z modułów symulatora został wyposażony w interfejsy DIS oraz HLA zgodne ze STANAG 4603. Wykorzystanie tego standardu komunikacyjnego umożliwia integrację SK-1P z innymi trenażerami
i symulatorami, niezależnie od ich lokalizacji. Wykorzystane w symulatorze interfejsy komunikacyjne umożliwiają zarówno tworzenie gier sieciowych, jak i dołączenie się do ćwiczeń organizowanych przez Państwa NATO. Wykorzystanie ww. technologii umożliwia organizowanie złożonych i długotrwałych scenariuszy, zakładających współpracę różnych systemów symulacyjnych w ramach jednego szkolenia. Interoperacyjność opracowanego systemu umożliwia integrację symulatorów rzeczywistych, wirtualnych i konstruktywnych w ramach jednego scenariusza szkoleniowego. Interfejsy HLA oraz DIS pozwalają na połączenie symulatora SK-1 Pluton z systemami symulacji dedykowanymi do szkolenia załóg czołgów Leopard 2A4/2PL – urządzeniami ASPT oraz AGPT, symulatorami konstruktywnymi użytkowanymi przez SZ RP takimi jak JCATS oraz dowolnymi innymi systemami szkolno-treningowymi wspierającymi standard HLA lub DIS.

Zobrazowanie

System zobrazowania bazuje na nowoczesnym i wykorzystywanym na dużą skalę (trening taktyczny, Serious Games) silniku Virtual Battle-Space w wersji 2 bądź 3. Zastosowane rozwiązanie umożliwia wyświetlanie wysokorozdzielczego obrazu na monitorach o dowolnym rozmiarze. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu osprzętu komputerowego, system zobrazowania generuje na ponad pięćdziesięciu torach wizyjnych detaliczny obraz oraz dynamiczne sceny walki.