Symulatory i trenażery

Symulator SK-1 dla załóg KTO ROSOMAK

Symulator SK-1 jest urządzeniem szkolno-treningowym przeznaczonym do szkolenia w zakresie prowadzenia ognia z kołowego transportera opancerzonego ROSOMAK. System umożliwia szkolenie kompletnej załogi (kierowca, działonowy, dowódca) w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Kompleksowy symulator strzelań dla załogi KTO ROSOMAK składa się z trzech modułów:
• Stanowiska Instruktora
• Modułu Kierowcy
• Modułu Bojowego (stanowiska dowódcy i działonowego)

Moduły połączone są siecią komunikacyjną pozwalającą na wspólne prowadzenie ćwiczeń dla całej załogi, przy czym możliwe są też szkolenia stanowiskowe (np. tylko szkolenie działonowego). Oprócz wymiany danych symulacyjnych, sieć komunikacyjna umożliwia korzystanie z łączności głosowej, tak aby szkoleni słyszeli siebie nawzajem, ale także pozostawiali w stałej łączności z instruktorem.

Stanowiska dla kursantów, zarówno w module bojowym jak i kierowcy, zostały wyposażone w imitatory (funkcjonalne repliki) urządzeń pokładowych niezbędnych do prowadzenia rozpoznania przedpola i prowadzenia ognia z KTO ROSOMAK. Symulator SK-1 cechuje się systemem wizualizacji pozwalającym na obserwację pola walki z wykorzystaniem praktycznie wszystkich torów optycznych dostępnych w wozie ROSOMAK.

Oprogramowanie symulacji jest zarządzane za pomocą interfejsu dostępnego na stanowisku Instruktora. Operator symulatora do realizacji szkolenia może wykorzystywać wbudowaną bibliotekę ćwiczeń, a także tworzyć nowe scenariusze działań.
Symulatory SK-1 zostały zastąpione przez nowe, rozbudowane rozwiązanie w postaci Kompleksowego Symulatora Strzelań dla plutonu załóg KTO ROSOMAK SK1-P.