Symulatory i trenażery

Symulator BESKID-2M/K dla załogi czołgu T-72 w wersji zmodyfikowanej

Zmodernizowany trenażer BESKID-2M/K jest nowoczesnym urządzeniem treningowym przeznaczonym do szkolenia załóg czołgów T-72 w zakresie:

• posługiwania się wyposażeniem czołgu
• poruszania się po polu walki
• wykrywania i rozpoznawania celów
• prowadzenia skutecznego ognia

BESKID-2M/K jest urządzeniem stacjonarnym, składającym się z trzech modułów odwzorowujących stanowiska pracy załogi czołgu – dowódcy, działonowego i kierowcy, a także stanowiska instruktora.

Moduły załogi czołgu pod względem rozmieszczenia, wyposażenia i ergonomii obsługi odzwierciedlają przedziały rzeczywistego pojazdu. Wyposażono je w imitatory urządzeń i podsystemów czołgu T-72, zapewniające funkcje identyczne z rzeczywistymi systemami. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanego oprogramowania, trenażer oferuje dostęp do szerokiej bazy obiektów i zdarzeń symulacji, w tym kilku tysięcy modeli uzbrojenia. Rozbudowany edytor scenariuszy pozwala na budowę różnorodnych scenariuszy działań, a także na ingerowanie w przebieg ćwiczenia w czasie jego trwania (edycja on-line).

Zalety symulatora BESKID-2M/K:

• zobrazowanie graficzne na wysokim poziomie oraz wysoka szczegółowość dostępnych modeli obiektów
• edycja warunków atmosferycznych, pory dnia oraz stanu obiektów symulacji (np. ilości amunicji czy paliwa)
• moduł oceny ćwiczeń rejestrujący m. in. czas, skuteczności prowadzenia ognia oraz innych parametrów niezbędnych do prawidłowej oceny przebiegu misji
• baza danych użytkowników pozwalająca śledzić postępy szkolonych zapisując szczegółowe informacje
• wysoki poziom odwzorowania przedziałów pracy załogi czołgu.

Główne funkcjonalności stanowiska Instruktora:

• budowanie i edycja zaawansowanych scenariuszy ćwiczeń
• nadzorowanie przebiegu ćwiczenia – podgląd na stan kabin, a także środowisko symulacji (wizualizacja 2D oraz 3D)
• sterowanie dodatkowymi obiektami m.in. minami i pojazdami bezzałogowymi
• wzywanie wsparcia powietrznego oraz artylerii
• włączenie do symulacji dodatkowych pojazdów np. T-72
• przejęcia kontroli nad wrogimi siłami (prowadzenie ognia, przegrupowanie itp.) prowadząc ćwiczenia w trybie „force on force” (ang.).

Trenażer BESKID 2M/K posiada wbudowaną możliwość integracji z innymi symulatorami pozwalając m. in. na szkolenie plutonu załóg poprzez połączenie ze sobą 4 symulatorów BESKID-2M/K. Możliwa jest również integracja z innymi systemami symulacji kompatybilnymi z protokołem DIS HLA.

Zmodernizowany symulator BESKID-2 M/K jest wspólnym dziełem Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. i OBRUM.