Systemy diagnostyczne i serwisowe

Rejestrator danych

Rejestrator danych, tzw. „Czarna skrzynka”

Rejestrator danych pozwala na szybką weryfikację wyrobu poprzez odczytywanie na bieżąco parametrów przesyłanych po magistrali komunikacyjnej CAN. Można odczytywać dane z maksymalnie 4 interfejsów komunikacyjnych CAN. Ze względu na bezprzewodowy dostęp poprzez WIFI do urządzenia nie ma potrzeby używania przewodu do podłączenia. Odczytywane parametry mogą być przedstawione w postaci wizualizacji na stronie w przeglądarce. Obserwowane parametry na stronie w przeglądarce pozwalają szybko ocenić stan maszyny i mogą być zapisywane do pliku.

Dane techniczne rejestratora

• odczyt i zapis parametrów przesyłanych po magistrali CAN
• możliwość podłączenia: max. 4 interfejsów komunikacyjnych CAN
• możliwość podejrzenia odczytywanych parametrów z magistrali CAN na stronie w przeglądarce
• dostęp do strony w przeglądarce: WIFI, ETHERNET
• dostęp do strony w przeglądarce – może być zabezpieczony hasłem
• możliwość określenia użytkowników z ograniczonymi uprawnieniami odczytu oraz zapisu
• strona w przeglądarce umożliwia dostęp do parametrów na bieżąco odczytywanych z magistrali CAN
• bezprzewodowy dostęp poprzez WIFI umożliwia podejrzenie parametrów przesyłanych po magistrali CAN na stronie w przeglądarce bez konieczności podłączania przewodu
• dostęp do rejestrowanych parametrów:
– może pomóc w ustaleniu przyczyny awarii
– może informować o awarii lub przekroczeniu dopuszczalnych wartości parametrów wyświetlonych na stronie w przeglądarce
• szybka i łatwa konfiguracja – przez USB, WIFI, ETHERNET
• urządzenie:
– umożliwia pomiar przyspieszenia w osi X, Y, Z
– jest wyposażone w zegar czasu rzeczywistego
– ma opcję wykorzystania GPS, GSM