Mosty mobilne

MS-20

Most towarzyszący na podwoziu samochodowym MS-20 „Daglezja” umożliwia przeprawę przez przeszkody wodne lub terenowe o szerokości do 20m pojazdom klasy MLC70/110 (wg norm STANAG 2021) oraz piechocie. Specjalna naczepa pozwala na transport przęsła, zmianę jego szerokości, ułożeń na przeszkodzie i podjęcie z przeszkody. Czas gotowości do przeprawy z pełnym przygotowaniem technicznym wynosi poniżej pół godziny. Zestaw posiada dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych.

Funkcjonalność mostu mobilnego może być wykorzystana między innymi do prowadzenia skutecznych akcji ratunkowych na dotkniętych zniszczeniem terenach w sytuacjach klęsk żywiołowych oraz ekologicznych. Może również wspomagać działania ratownicze jednostek zarządzania kryzysowego i zapewniać wsparcie działań ratowniczych w sytuacjach zagrożeń dla ludności. Użytkownikami produktu mogą być zarówno odbiorcy z branży obronnej jak i z rynku cywilnego.

Pierwsze egzemplarze mostu MS-20 opracowanego i produkowanego przez OBRUM zostały przekazane do użytkowania w Wojsku Polskim w 2012 r. Wraz z dostarczonym sprzętem OBRUM zapewnia pełen pakiet logistyczny włącznie ze szkoleniem na symulatorze mostu w wirtualnej rzeczywistości.

MS-20 „DAGLEZJA”:

• umożliwia szybkie i bezpieczne pokonywanie przez wszystkie rodzaje pojazdów i pieszych – naturalnych i sztucznych przeszkód terenowych o szerokości do 20 m
• jest jedynym tego typu mostem wyposażonym w modułowe przęsło mostowe z automatycznie rozsuwanymi wypełnieniami międzykoleinowymi
• pokonuje bardzo ciężki teren dzięki dodatkowym napędom hydraulicznym

ZALETY:

• wysoka mobilność
• krótki czas ułożenia przeprawy na przeszkodzie bez przygotowania technicznego do 10 minut
• ochrona załogi (w wersji opancerzonej)
• możliwość pracy w różnych warunkach środowiskowych
• możliwość poruszania po drogach publicznych