Modernizacja i modyfikacja pojazdów

Modernizacja i modyfikacja pojazdów będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP

Pojazdy będące na wyposażeniu armii, nie tylko polskiej, posiadają przeważnie zaplanowany okres użytkowania, włączając w ten okres remonty główne oraz procesy modernizacji lub/i modyfikacji. Procesy takie znacząco podnoszą walory eksploatacyjne i techniczne sprzętu oraz pozwalają na dostosowanie go do wymogów współczesnego pola walki.

W OBRUM opracowuje się programy kompleksowej modernizacji ujęte w niezależne od siebie pakiety techniczne, możliwe do wprowadzenia (wszystkie bądź poszczególne) w zależności od oczekiwań klienta bądź dysponowanych środków finansowych.

Procesom modernizacji i modyfikacji inżynierowie z OBRUM poddali Maszynę Inżynieryjno-Drogową MID. Cały proces wykonany został zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją remontową, uwzględniającą wymagania eksploatacyjno-techniczne.

Maszynie przywrócono wszystkie właściwości użytkowe zgodnie z przeznaczeniem, usprawniono zespoły, podzespoły, mechanizmy i urządzenia zgodnie z warunkami technicznymi producenta.

W procesie wykonano:
• modyfikację układu napędowego,
• modyfikację układu hydraulicznego do przyłączenia nowego osprzętu roboczego (wiertnica),
• wyposażono pojazd w kamery,
• zmodyfikowano blokady zawieszenia, układu sterowania i układu pozycjonowania lemiesza,
• wprowadzono agregat APU.

Klient po modernizacji MID-a otrzymał: polepszenie parametrów układu napędowego
i hydraulicznego, unowocześnienie pojazdu poprzez zastosowanie dodatkowego osprzętu (wiertnica), poprawę widoczności pracy po zastosowaniu kamer, dodatkowe zasilanie z agregatu.

W ramach modernizacji lub modyfikacji OBRUM wykonuje również kompletną Dokumentację Techniczną.