Pojazdy i konstrukcje specjalistyczne

Mobilna rampa kolejowa 35 T/70 T

Rampy Mobilne RM35 i RM 70 przeznaczone są do załadunku na wagony kolejowe i rozładunku pojazdów będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP i państw NATO (a także innych pojazdów), o masie nieprzekraczającej 35 t lub 70 t (w zależności od wykonania). Naciski kół lub gąsienic pojazdów wjeżdżających na rampę nie mogą być większe niż 275 kN/m2.

Załadunek i rozładunek odbywa się na bocznicy kolejowej lub w dowolnym miejscu, które zostanie odpowiednio do tego celu przygotowane. Rampa może być wykorzystywana do załadunku i rozładunku pojazdów gąsienicowych, kołowych i innego typu maszyn, a także do ruchu pieszego.

Dane techniczne rampy:
• przystosowana do pracy w zakresie temperatury otoczenia od 40°C do +70°C dla stref klimatu zimnego, umiarkowanego, tropikalnego suchego i wilgotnego
• zastosowana stal konstrukcyjna zapewnia wysoką wytrzymałość rampy przy zachowaniu stosunkowo niewielkiej wagi
• rampa przytwierdzona jest do szyn za pomocą zacisków, a do wagonu kolejowego poprzez urządzenie cięgłowe
• jako wypełnienie pustych przestrzeni pomiędzy rampą a wagonem kolejowym oraz rampą
i gruntem zastosowano rozkładane najazdy (zgodnie z NO-82 A201)
• istotnym elementem zwiększającym przyczepność pojazdów poruszających się po rampie jest nawierzchnia z elementami poprzecznie przyspawanymi (jodełka)
• mocowanie poszczególnych segmentów odbywa się za pomocą sworzni.
• konstrukcja mobilnej rampy kolejowej pozwala na transport siłami załogi (masa 1 elementu nie przekracza 100 kg)
• rozwiązanie konstrukcyjne rampy kolejowej nie powoduje uszkodzenia infrastruktury drogowej oraz ładowanych i rozładowywanych pojazdów.

Rampa mobilna wyposażona jest w niezbędny do montażu i demontażu zestaw kluczy i urządzeń. Ukompletowany zestaw umieszczony jest w dedykowanej skrzyni i przekazywany do Zamawiającego. Dostarczony przez Wykonawcę zestaw wyposażenia jest wystarczający do poprawnego montażu lub demontażu.