Materiały multimedialne

Materiały multimedialne

Biuro symulatorów OBRUM realizuje szereg projektów z obszaru technik komputerowych, gdzie nieodłącznym elementem wytwarzanych wyrobów są zagadnienia związane z grafiką komputerową. OBRUM posiada wykwalifikowaną kadrę oraz niezbędne oprogramowanie narzędziowe, co pozwala na opracowywanie różnego rodzaju materiałów z zakresu grafiki 2D oraz 3D, w postaci:
• modelowania obiektów 3D dedykowanych do różnych środowisk graficznych czy symulacyjnych, zarówno w zakresie budowania geometrii modeli przestrzennych jak i elementów związanych z warstwą graficzną i ich renderingiem (np. UV mapping, normal mapping itd.)
• wytwarzania elementów grafiki 2D związanych z GUI
• wytwarzania zaawansowanych animacji komputerowych zarówno w postaci 2D jak i materiałów opartych o modele 3D
• wytwarzania materiałów filmowych i fotograficznych
• wytwarzanie dedykowanych aplikacji marketingowych służących reklamie i promocji produktów, realizowanych w postaci materiałów interaktywnych dostępnych w środowisku wirtualnej, poszerzonej i mieszanej rzeczywistości
• wytwarzanie katalogów produktów w formie interaktywnych dokumentów bądź aplikacji, kompatybilnych z urządzeniami mobilnymi
• montaż wytworzonych i powierzonych materiałów graficznych do postaci filmów i animacji marketingowych.

OBRUM z powodzeniem realizował wiele projektów związanych z promocją/prezentacją wdrażanego SpW, realizowanych na potrzeby spółek z grupy PGZ. Do materiałów marketingowych opracowanych w OBRUM należą min.: katalogi produktów, wizualizacje wyrobów w środowisku VR (także z wykorzystaniem systemów wizualizacji typu CAVE) oraz w technologii rzeczywistości poszerzonej, multimedialne materiały promocyjne w postaci filmów opierających się o animacje komputerowe opracowywane w środowisku 3D przygotowanym w OBRUM (opracowanie środowiska/mapy, modeli 3D obiektów).