Symulatory i trenażery

Kompleksowy symulator strzelań dla czołgu PT-91/T-72M1

Symulator BESKID-3 opracowany został w celu prowadzenia szkoleń dla kompletnych załóg czołgu
PT-91 oraz T-72M1. System umożliwia trening wszystkich członków załogi pojazdu przy stałym nadzorze nad przebiegiem scenariusza ćwiczeń. Zastosowane rozwiązanie umożliwia wykrywanie błędów popełnionych przez żołnierzy, a dodatkowo ich późniejsze omówienie i przedstawienie podczas odtwarzania przebiegu ćwiczenia. Symulator Beskid-3 jest użytkowany w Siłach Zbrojnych RP od 1999 roku.

Cechy urządzenia:

  • mobilny – przystosowany do pracy w warunkach polowych, instalowany w standardowych kontenerach, może być zasilany z zewnętrznych źródeł zasilania (agregaty prądotwórcze)
  • skalowalny – pokrywa zapotrzebowanie na systemy dydaktyczne na kilku poziomach, od szkolenia podstawowego do treningu działań całej załogi pojazdu
  • realistyczny – zbudowany z oryginalnych podzespołów, przystosowanych do współpracy z interfejsem systemu komputerowego, całkowite odtworzenie przestrzeni pracy załogi.

Urządzenie treningowe BESKID-3 zostało zabudowane w kontenerach transportowych, dzięki czemu może być swobodnie przenoszone przy użyciu transportu kolejowego czy samochodowego
i instalowane w jednostkach wojskowych. Wyposażenie przedziałów szkoleniowych symulatora odpowiada wyglądowi i funkcjonalności oryginalnych urządzeń. Stanowisko Instruktora zabudowane jest w oddzielnym kontenerze i umożliwia nadzór i rejestracje przeprowadzanych ćwiczeń, a dodatkowo może pełnić funkcję sali wykładowej dla dziewięciu słuchaczy (trzech załóg czołgu). Zastosowane oprogramowanie pozwala na modyfikacje wirtualnego pola walki – zmianę warunków atmosferycznych, godziny prowadzenia operacji oraz obszaru działań.