Pojazdy i konstrukcje specjalistyczne

JBR

Platforma bezobsługowej jednostki radiolokacyjnej JBR powstała w OBRUM w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych nad różnymi platformami stacji radiolokacyjnych, na zamówienie spółki PIT-RADWAR S.A.

Platforma przeznaczona jest do:

• instalacji aparatury radaru w kabinie nadawczo-obróbkowej KNO
• zapewnienia aparaturze radaru właściwych warunków klimatycznych
• realizacji stabilnych obrotów zestawu antenowego
• rozwijania systemu antenowego
• poziomowania całego wyrobu w pozycji pracy
• transportowania jednostki na podwoziu samochodowym TATRA 815-280 R 84, JELCZ 882D.43 M50 lub bez tego podwozia innymi środkami transportu kołowymi lub gąsienicowymi.

Wyrób spełnia wymagania WPN przewidziane dla grupy kwalifikacyjnej N.7-UZ-II-A dla temperatury otoczenia od -40oC do +50oC, oraz wymagania kompatybilności elektromagnetycznej według normy NO-06-A200.

Sterowanie napędami hydraulicznymi poziomowania palety oraz podnoszenia zestawu antenowego zapewnione jest z wynośnego pulpitu sterowania przechowywanego w kabinie nadawczo-obróbkowej KNO. Pulpit posiada giętki kabel, umożliwiający obserwację jednostki podczas rozwijania i poziomowania.

Główne cechy wyróżniające wyrób to:

• rama pośrednia umożliwiająca zabudowę platformy na wybranym podwoziu kołowym (np.: Jelcz, Tatra itp.),
• paleta montażowa z układem 4 podpór umożliwiającym szybkie poziomowanie stacji w terenie,
• ramowy układ wsporczy służący do wynoszenia anteny nadawczo odbiorczej na wysokość 5-7 m,
• kabina nadawczo odbiorcza z zabezpieczeniami do poziomu „TAJNE”

Wyrób składa się z następujących głównych zespołów:

• paleta wraz z zestawem czterech podpór (podnośników) i układem wsporczym,
• kabina nadawczo-obróbkowa KNO wraz z zespołem wentylacji, klimatyzacji i zasilania,
• kabina podantenowa z mechanizmem obrotu,
• płyta obrotowa,
• zestaw antenowy,
• osłona zestawu anten,
• rama pośrednia zapewniająca połączenie palety z dowolnym podwoziem

Platforma stacji radiolokacyjnych JBR-15 w wersji zmodyfikowanej

Dostosowanie do aktualnych wymogów wyrobów platformy stacji radiolokacyjnych m.in:

• zapewnienia aparaturze radaru właściwych warunków klimatycznych
• realizacji stabilnych obrotów zestawu antenowego
• rozwijania systemu antenowego
• poziomowania całego wyrobu w pozycji pracy
• transportowania jednostki na podwoziach samochodowych TATRA, Jelcz innymi środkami transportu kołowego i gąsienicowego.

Fot. Mobilny trójwspółrzędny radar obserwacyjny średniego zasięgu TRS-15 (PIT-RADWAR S.A.)