Wytwarzanie dokumentacji technicznej

Elektroniczna Dokumentacja Interaktywna

Dokumentacja elektroniczna, a szczególnie ta w formie Dokumentów Interaktywnych stanowi ważny element współcześnie dostarczanej Dokumentacji Technicznej. OBRUM w odpowiedzi na oczekiwania klienta krajowego tj. SZRP (zdefiniowanych w decyzji MON/349) opracował narzędzia do wytwarzania aplikacji internetowych (ang. Web Application), na podstawie których wytwarzana jest dokumentacja elektroniczna w wersji interaktywnej. Aplikacje reagują na działania użytkownika, który może operować na zawartym w bazie danych aplikacji usystematyzowanym zbiorze elementów (tekst, materiały multimedialne, łącza danych itp.). Celem nadrzędnym Dokumentacji Interaktywnych jest szybkie i sprawne poruszanie się użytkownika wśród różnych elementów DT oraz wyszczególnianie istotnych treści w sposób łatwo przyswajalny dla współczesnego użytkownika.
Aplikacja Dokumentacji Interaktywnej może być przechowywana na serwerze (dostęp sieciowy), bądź lokalnie na stanowiskach pracy. Jedynym warunkiem pracy z wykorzystaniem aplikacji jest dostęp do niezbędnych zasobów tj.: bazy danych i mechanizmów systemu zarządzania treścią. Dostęp do aplikacji będzie realizowany za pomocą przeglądarki internetowej wyposażonej w dedykowane wtyczki do odtwarzania wizualizacji.

Aplikacja internetowa przeznaczona do realizowania funkcji Dokumentacji Interaktywnej realizuje następujące funkcje:

• Wyszukiwarka
• Interaktywny spis treści, rysunków, tabel i animacji
• Hiperłącza
• Tagi
• Logowanie (opcjonalnie)
• Przeglądarka grafik i zdjęć
• Odtwarzacz filmów i animacji
• Wsparcie dla pracy na wielu oknach
• Opcja „zoom”
• Możliwość wydruku
• Dedykowany Graficzny Interfejs Użytkownika

W zakresie materiałów dla Interaktywnych katalogów części, aplikacja Dokumentacji Interaktywnej będzie realizować następujące funkcjonalności (tylko dla interaktywnej wersji dokumentu Katalogi Części):

• Lista części w postaci „drzewa”;
• Wyświetlanie modeli 3D urządzeń i podzespołów;
• Części składowe wypisane w układzie hierarchicznym (złożenia → pod złożenia → detale);
• Możliwość edycji szczegółowości widoku listy części;
• Możliwość zaznaczania detali na liście części i na modelu 3D;
• Możliwość wyświetlenia okna ze szczegółowymi danymi dla zaznaczonego zespołu;
• Wyszukiwarka pozycji wbudowana do listy części, z opcją wyszukiwania na podstawie różnych typów danych (np. nazwa, numer katalogowy, numer JIM);
• Możliwe obracanie, przesuwanie, ukrywanie poszczególnych detali i złożeń;
• Możliwość generowania „rozstrzeleń” złożeń;
• Metoda wyświetlania części na podstawie ich statusu:
– Normalny – element na modelu 3D nie jest podświetlony;
– Wybrany – element na modelu 3D jest podświetlony;
– Zaznaczony – oznaczenie wyniku z wyszukiwania (tylko wizualnie, np. bold) (funkcjonalność powiązana z wyszukiwarką);
– Ukryty – element na modelu 3D jest półprzeźroczysty i nieinteraktywny;

Do realizacji zdań związanych z działaniami na modelach przestrzennych (np. w ramach interaktywnego katalogu części), wykorzystywana jest platforma OBRTrain – narzędzie wytworzone w OBRUM.