Cyfrowe systemy szkoleniowe

Platforma OBRTrain

OBRTrain to opracowane przez OBRUM narzędzie pozwalające na tworzenie interaktywnych aplikacji/systemówdo nauki budowy, obsługi oraz prezentacji danych technicznych SpW (także w formie zdalnego dostępu), posiadające wbudowaną funkcje zarządzania cyklem szkoleń specjalistycznych.

Aplikacja umożliwia opracowywanie następujących typów systemów:

• Trenażery Wirtualne – szkolenie z zakresu obsług technicznych i napraw
• Aplikacje do nauki obsługi elementów interfejsów człowiek-maszyna (np. pulpitów sterowania, rozdzielni zasilania itp.)
• Aplikacje diagnostyczne i serwisowe

Wytworzone oprogramowanie jest kompatybilne z systemem operacyjnym Windows 8 (oraz nowszymi wersjami), a w wersji dla e-learning umożliwia pracę z większością popularnych przeglądarek WWW (powszechnie dostępnych).

Dostarczane aplikacje mogą opierać się o platformę e-learningową. co pozwala użytkownikowi na prowadzenie kursów poprzez zdalny dostęp. Za pośrednictwem komputera posiadającego dostęp do bazy danych, instruktor „przypisuje” wybrane obszary kursów do poszczególnych użytkowników, dzięki czemu szkolony w czasie trwania kursu przyswaja informacje zgodnie z przydzieloną kolejnością i zakresem. Każdy z pakietów szkoleniowych może być powiązany z obowiązkowym testem bądź zadaniem weryfikującym aktualny stan wiedzy. System może generować oceny automatycznie, co pozwala odciążyć instruktora z czasochłonnych i monotonnych czynności sprawdzających. Instruktor posiada wgląd w wyniki kursantów w dowolnym momencie szkolenia (pod warunkiem bycia zalogowanym w systemie).

Podstawowymi elementami aplikacji zbudowanych z wykorzystaniem platformy OBRTrain, są szczegółowo odwzorowane trójwymiarowe, wirtualne modele komponentów składowych. Operacje na ww. modelach stanowią główną funkcjonalność oprogramowania.

Użytkownik posiada możliwość przeprowadzania złożonych interakcji (np. czynności obsługowych) na wirtualnym urządzeniu lub maszynie. Geometria przestrzenna modeli wykorzystywanych w aplikacji jest odwzorowywana na poziomie szczegółowości umożliwiającym zapoznanie z budową urządzenia i jego podstawowymi funkcjonalnościami. Jakość wizualizacji modeli może zostać „pogorszona” wg. odrębnych ustaleń z Klientem (np. w celu ochrony własności intelektualnej „know-how”). Modele przestrzenne grupowane są w odpowiednie struktury i oprócz prezentacji graficznej, widoczne są także w postaci struktury drzewa, gdzie wyszczególnione są poszczególne podsystemy/zespoły składowe.

Głównym założeniem szkoleń, prowadzonych z wykorzystaniem aplikacji szkoleniowych, jest zaznajomienie kursanta ze specyfiką obsługi i budowy sprzętu jeszcze przed pierwszym kontaktem z obiektem rzeczywistym.

Wdrożenie takich cyfrowych narzędzi do procesu szkolenia służy m.in.:

• zwiększeniu bezpieczeństwa wykonywanych czynności obsługowych;
• zwiększeniu efektywności szkolenia przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów;
• przeprowadzaniu szkolenia wstępnego lub okresowego bez dostępu do rzeczywistych podzespołów;
• zwiększeniu niezawodności urządzeń, poprawnie obsługiwanych i naprawianych;
• zwiększeniu atrakcyjności i przyswajalności prowadzonego szkolenia.