Wytwarzanie dokumentacji technicznej

Dokumentacja techniczna dla sprzętu wojskowego

W kompetencjach OBRUM leży wdrożenie potencjału technicznego i technologicznego na potrzeby remontów czołgów T-55, T-72 i innych ciężkich urządzeń wojskowych, pojazdów takich jak pojazdy ratownicze lub wozy zabezpieczenia technicznego.

OBRUM przygotowuje projekt do realizacji możliwości remontowych, w tym:
• dostarczenie dokumentacji remontowej:
– procesy technologiczne
– rysunki projektowe wymagane do procesów remontowych
– lista części zamiennych do procesów remontowych
– wymagania techniczne dotyczące remontu
• dostawa części zamiennych i sprzętu badawczego:
– części zamienne do procesów remontowych
– specjalny sprzęt testujący
– specjalne narzędzia do konserwacji
– instalacje, maszyny i wyposażenie specjalne
• szkolenie personelu, pracowników i przełożonych z zakresu:
– przeglądu
– eksploatacji i procesów STE i PMSE
– konserwacji STE i PMSE
– procedur jakości,
• kompleksowa pomoc techniczna na każdym etapie procesu
• programy modernizacyjne dla czołgów: T-55, T-72 i innych ciężkich urządzeń wojskowych (przykład: pojazdy ratownicze – wozy zabezpieczenia technicznego)
• zwiększenie parametrów funkcjonalnych i eksploatacyjnych pojazdów
• zastąpienie przestarzałego sprzętu i urządzeń, których producenci już nie istnieją