Wytwarzanie dokumentacji technicznej

Dokumentacja techniczna dla realizowanych projektów komercyjnych

OBRUM w ramach realizacji prac wdrożeniowych przygotowuje pełną dokumentację techniczną, uwzględniającą zalecenia z wcześniej przeprowadzonych badań zdawczo-odbiorczych określonych wyrobów.

Dokumentacja ze względu na: złożoność, integracje wielu obszarów techniki (mechanika, hydraulika, elektronika, pneumatyka i inne), uwzględnianie wielu aspektów (własności, warunki techniczne i obsługę obiektu, bezpieczeństwo użytkowania, wszelkie zabezpieczenia i warunki pracy potencjalnego użytkownika), zawiera w sobie wiele odrębnych dokumentów. Przygotowana w ośrodku dokumentacja techniczna to nie tylko dokumentacja konstrukcyjna, warunki techniczne i warunki utylizacji wchodzące w skład dokumentacji produkcyjnej, ale również dokumentacja zawierająca gwarancję, dokumenty i instrukcje użytkowania urządzeń od innych producentów wchodzące w skład gotowego wyrobu.

W dokumentacji towarzyszącej opracowywanej przez wykwalifikowaną kadrę naukową i inżynieryjną można wyróżnić trzy główne grupy:

• dokumentacja użytkowania
• dokumentacja zabezpieczenia
• interaktywna dokumentacja techniczna

Sporządzenie dokumentacji użytkowania zawiera w sobie przygotowanie:

• instrukcji użytkowania
• oprogramowania i opisu oprogramowania
• programu szkolenia personelu użytkującego i naprawiającego
• kryteriów wyszkolenia obsług i zespołów naprawczych
• książki urządzeń

W ramach dokumentacji zabezpieczenia placówka tworzy:

• instrukcję obsługiwania technicznego
• instrukcję naprawy
• katalog części zamiennych
• wykaz zestawów części zamiennych

W firmie wykorzystywane są nowoczesne techniki pozwalające na przekształcenia tradycyjnej dokumentacji w dokument interaktywny, który ułatwia korzystanie z danych w nim zawartych w dowolnym miejscu i czasie. Dokumentacja towarzysząca jest niezbędna w dokumentacji technicznej, razem z dokumentacją produkcyjną umożliwia prawidłowe, bezpieczne oraz bezusterkowe obsługiwanie i eksploatowanie produkowanych wyrobów.