Projekty rozwojowe

Bezzałogowa Platforma Lądowa 800kg

Prace OBRUM nad projektem platformy rozpoczęły się w 2013 roku. Główny cel projektu to opracowanie Średniej Bezzałogowej Platformy Lądowej (SBPL) o dopuszczalnej masie całkowitej 800 kg. W ramach projektu zaplanowano opracowanie następujących wersji platformy:

• Inżynieryjno-Patrolowa;
• Inżynieryjno-Interwencyjna;
• Logistyczna;
• Rozpoznawcza

Zgodnie z Wstępnymi Założeniami Taktyczno-Technicznymi platformy te w założeniach mogą być przeznaczone do współdziałania z jednostkami wojsk rozpoznawczych, logistycznych i inżynieryjnych. Wykorzystywane mogą być do wspierania żołnierzy podczas działań taktycznych w bardzo trudnym terenie. Istotną kwestią w tym aspekcie jest mobilność platform – rozumiana szeroko, jako zdolność poruszania się po podłożach o niskiej nośności, pokonywania przeszkód terenowych, rozwijania oczekiwanych prędkości przejazdowych, zdolność zawracania, pokonywania i omijania przeszkód, jak i podatność transportowa, która powinna być dostosowana do realizowanych zadań.
Poszczególne wersje platform mogłyby być rozwinięte poprzez odpowiednie wyposażenie
i dostosowanie platformy bazowej do wymagań zawartych WZTT. Z tego względu prace prowadzone przy realizowaniu projektu powinny obejmować zadania związane z opracowaniem platformy bazowej (wspólnej dla wszystkich zastosowań) oraz jej zestawów wyposażenia, osprzętów roboczych i narzędzi – adekwatnych do realizowanych zadań.

Prace nad Projektem Platforma Średnia pozwoliły na zdobycie doświadczenia w zakresie projektowania platform bezzałogowych, integracji z nimi osprzętu roboczego oraz zdalnego sterowania.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 4/2013 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.

Nazwa programu: Program na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa

Okres realizacji projektu: 23.12.2013–22.08.2023

Rodzaj projektu: krajowy

Konsorcjum:

  • Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych (lider)
  • Politechnika Śląska
  • Politechnika Warszawska
  • Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
  • Wojskowa Akademia Techniczna
  • Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej