Usługi badawcze

Badania środowiskowe

Badania wpływu warunków środowiskowych.

Zakres realizowanych badań obejmuje:

  • badania odporności i wytrzymałości na narażenia mechaniczne (wibracje i udary), na zgodność z normami MIL STD-810, NO-06-A103, NO-06-A107,
  • badania odporności i wytrzymałości na narażenia klimatyczne, na zgodność z normami MIL STD-810, NO-06-A103,NO-06-A 107.
Badania odporności i wytrzymałości na narażenia mechaniczne

Stanowisko do badania odporności i wytrzymałości urządzeń na narażenia mechaniczne składa się
z elektromagnetycznej wstrząsarki wibracyjnej firmy TIRA z osprzętem, stołu ślizgowego do pracy stanowiska w trzech osiach z wyposażeniem oraz kontrolerem wibracji udarów wraz oczujnikowaniem i oprogramowaniem.

Stanowisko umożliwia zadawanie narażeń wibracji i udarów badanych elementów i podzespołów:
Maksymalna siła wymuszeń (sinus/losowe/udar)35 kN/35 kN/70 kN
Zakres częstotliwości5 – 3000 Hz
Przemieszczenie maksymalne (międzyszczytowe)50,8 mm
Przyspieszenie maksymalne (sinus/losowe/udar)100g/100g/200g
Prędkość maksymalna (sinus/losowe/udar)1,8 ms-1/1,8 ms-1/2,5 ms-1
Masa ruchomej armatury wzbudnika36,5 kg
Średnica armatury wzbudnika440 mm
Maksymalna masa badanego obiektu w osi pionowej (sam wzbudnik)do 600 kg
Kierunek narażenia (w osi x-y przez stół ślizgowy z obracaniem badanego obiektu)w trzech osiach
Maksymalne przyspieszenie pustego stołu ślizgowego(ruchoma masa stołu ślizgowego z armaturą wynosi 141 kg)25g
Maksymalna masa badanego obiektu na stole ślizgowymdo 2000 kg
Wymiary ruchomej płyty stołu ślizgowego1000 x 1000 mm

Badania odporności i wytrzymałości na narażenia klimatyczne

Laboratorium wyposażone jest w komory: klimatyczną, temperatury oraz podciśnieniową. Pozwalająone na przeprowadzanie szczegółowych testów.

Są to:

Komora klimatyczna VUK 08/1500 f-my Heraeus VOTSCH
objętość użytkowa SxWxG1 x 1 x 1,5 m3
zakres temperatur-50 do +150 °C
zakres wilgotności10 – 98 %

Komora temperatury VMT 08/64 f-my Heraeus VOTSCH
objętość użytkowa SxWxG0,3 x 0,4 x 0,27 m3
zakres temperatur-60 do +150 °C

Komora podciśnieniowa
Objętość użytkowacylinder 0,56 m x 0,6 m
Podciśnieniedo -0,1 MPa

Posiadane wyposażenie może być wykorzystane do badań środowiskowych (symulacja temperatury
i wilgotności powietrza), wspomagających m.in.:

  • badanie odporności na działanie warunków klimatycznych urządzeń w trakcie ich pracy oraz w warunkach ich magazynowania
  • wytwarzanie dowolnych warunków klimatycznych odpowiadających międzynarodowym standardom; badanie odporności materiałów i podzespołów na tzw. narażenia szokowe

W przypadku badania odporności całkowitej na niskie ciśnienie atmosferyczne podczas transportu lotniczego, badane urządzenie można schłodzić do wymaganej temperatury -50°C w oddzielnej komorze temperatury, a następnie przenieść do komory niskiego ciśnienia atmosferycznego i kontynuować badanie.

Stanowisko badawcze odporności urządzeń na opady atmosferyczne.


Stanowisko badawcze odporności całkowitej i wytrzymałości urządzeń na opady atmosferyczne (deszcz) umożliwia deszczowanie urządzeń i pojazdów wojskowych oraz cywilnych. Jego gabaryty są następujące:

  • Wymiary użytkowe (S x W x D): 4,2 x 4,4 x 9 [m]
  • Intensywność deszczowania do 8 mm/min

Ze względu na usytuowanie stanowiska na otwartej przestrzeni, spadek temperatury otoczenia poniżej 0°C, uniemożliwia wykonywanie badań deszczowania.