Systemy diagnostyczne i serwisowe

Aplikacje diagnostyczne i serwisowe

Aplikacje diagnostyczne i serwisowe są informatycznymi narzędziami służącymi do wspierania procesu obsługiwania technicznego i napraw sprzętu. W sposób analogiczny do standardowej dokumentacji technicznej, aplikacje prezentują działania jakie powinien wykonać zespół techniczny, stanowiąc swoisty przewodnik po procedurach diagnostycznych i kontrolnych, kalibracyjnych czy naprawczych. Zawarte w aplikacji procedury przedstawiane są przy pomocy modeli przestrzennych, animacji komputerowych, fotografii, filmów oraz załączonych dokumentów tekstowych/opisów (w wersji elektronicznej). Zbiór danych dostępnych w aplikacji stanowi syntetyczne połączenie różnych elementów dokumentacji technicznej wyrobu, dzięki czemu korzystanie z systemu jest bardziej intuicyjne niż w przypadku wykorzystania standardowej dokumentacji. Redukcji ulega czas przygotowania i zakres wiedzy potrzebny do rozpoczęcia działań serwisowych.

Aplikacja kładzie wysoki nacisk nie tylko na wierność odtwarzanej procedury obsługi, ale również na jakość wizualną oraz realizm odbioru przekazywanych informacji. Dzięki atrakcyjnej formie, informacje są szybciej przyswajane i dłużej zapamiętywane przez użytkownika aplikacji, redukując tym samym koszty szkolenia oraz zapewniając jego pożądany efekt.

Przykładem wdrożenia Aplikacji Diagnostycznych jest opracowane przez OBRUM oprogramowanie oraz program szkoleniowy z zakresu obsługi mostu MS-20. Aplikacja Diagnostyczna dla Mostu Kołowego MS-20 (ADMK) obejmuje zbiór procedur wiernie odtworzonych w środowisku komputerowym, prezentowanych z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości oraz danych diagnostycznych pochodzących z systemu sterowania pojazdu (pobieranych w trybie „on-line”).
Użytkownik ma możliwość wyboru trybu pracy aplikacji – tryb nauki, tryb normalny, dzięki czemu aplikacja może służyć nie tylko do realizacji realnych działań serwisowych, ale może być także narzędziem do prowadzenia szkolenia i utrzymywania odpowiedniego poziomu wiedzy. Oprogramowanie dostosowane jest do działania na standardowych urządzeniach wykorzystujących system operacyjny Windows. Do działania aplikacji nie jest wymagane stosowanie specjalistycznego/dedykowanego sprzętu komputerowego, choć w celu zabezpieczenia prowadzenia działań w warunkach „polowych” zaleca się stosowanie osprzętu komputerowego zabezpieczonego przed działaniem trudnych warunków środowiskowych.

Główne obszary wykorzystania systemu diagnostycznego dla wyrobu MS-20:

• wspomaganie użytkownika w czynnościach diagnostycznych i serwisowych,
• interaktywne wsparcie podczas wykonania procedur wykrywania niesprawności kluczowych podzespołów pojazdu,
• nauka i szczegółowe zapoznanie się z procedurami naprawy, obsługi, demontażu i montażu podzespołów pojazdu,
• trening i utrzymywanie wysokiego poziomu nabytych umiejętności (obsługa, serwis).