NR 3, 2015

NR 3, 2015

1. ROLA BADAŃ I ROZWOJU W GRUPIE PGZ / DARIUSZ SOKÓLSKI, PIOTR RUTKOWSKI

Streszczenie. W artykule przedstawione zostały działania Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. (PGZ) w obszarze badań i rozwoju w procesie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w celu odbudowy polskiego potencjału obronnego oraz podniesienia potencjału polskiej nauki i przemysłu obronnego. Omówiono priorytety rozwoju Sił Zbrojnych RP, trendy technologiczne oraz kierunki działań PGZ jako konsolidatora spółek przemysłu obronnego.

3. ZAWÓD KIEROWNIK PROJEKTU / PAULINA HARAF, RENATA HARAF, MAREK Ł. GRABANIA

Streszczenie. W artykule przedstawiono nowy zawód funkcjonujący obecnie na rynku pracy – Kierownik Projektu. Omówiono wymagania formalne oraz cechy osobowe, które powinien mieć kierownik projektu. Przedstawiono zmiany organizacyjne i procesy szkoleniowe, które zostały przeprowadzone w OBRUM sp. z o.o. w celu przygotowania Ośrodka do funkcjonowania w nowych strukturach organizacyjnych (Polskiej Grupy Zbrojeniowej), bazujących na metodologii zarządzania projektami. Odniesiono się także do korzyści z wdrożonego w Ośrodku systemu zarządzania projektami.

5. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OBRUM SP. Z O.O. / ADRIAN BRITTANI

Streszczenie. W artykule przedstawiono wdrożoną do praktyki w OBRUM sp. z o.o. nową formę zarządzania - zarządzanie projektami. Omówiono przyjęte do stosowania metodyki PRINCE 2 oraz PMI z wprowadzonymi podległościami służbowymi. Opisano uzyskane korzyści i dalsze kierunki rozwoju zarządzaniem projektami, w tym wsparcie komputerowe.

7. KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI / JACEK BULWAN, ADRIAN BRITTANI

Streszczenie. W artykule omówiono wdrożone w OBRUM sp. z o.o. narzędzie informatyczne – system EPM wspomagający zarządzanie projektami. Określono istniejące w Ośrodku potrzeby kompleksowego dostępu do danych projektu. Opisano główne cechy nowego narzędzia oraz realizowane funkcje, w tym formularze elektroniczne, wsparcie cyklu życia projektu, harmonogramowanie projektu z uwzględnieniem zasobów, integracja z istniejącymi systemami w spółce. Przedstawiono także potencjalne korzyści z wdrożonego systemu informatycznego.

9. POJAZD GĄSIENICOWY Z NAPĘDEM HYBRYDOWYM. CZĘŚĆ 1 / ARKADIUSZ MĘŻYK, WOJCIECH KLEIN, KRZYSZTOF SKOWRON, MAREK Ł. GRABANIA

Streszczenie. W artykule omówiono innowacyjny projekt pojazdu gąsienicowego z napędem hybrydowym realizowany przez konsorcjum naukowe. Przedstawiono krótki przegląd platform lądowych o podwójnym przeznaczeniu – cywilnym i wojskowym. Pokazano pozycjonowanie omawianego projektu w klasyfikacji pojazdów – platform lądowych. Omówiono założenia projektowe, cel pracy i przyjętą metodologię projektowania, w tym fazy jego powstawania i wynik końcowy. W podsumowaniu odniesiono się do opracowanej wersji konstrukcyjnej pojazdu i realizacji praktycznej w postaci demonstratora technologii oraz dalszego rozwoju projektu.

11. UKŁAD DYSTRYBUCJI MOCY W POJEŹDZIE HYBRYDOWYM / DARIUSZ ZACZYK, MARCIN FICE

Streszczenie. W artykule przedstawiono problemy związane z poprawnym zaprojektowaniem instalacji elektrycznej pojazdu z napędem hybrydowym (spalinowo- elektrycznym). Pokazana jest topologia układu i uzyskane wyniki - stabelaryzowane parametry wielkoprądowej instalacji elektrycznej pojazdu hybrydowego. W artykule opisano najważniejsze elementy prac projektowych, w tym bilans mocy, dobór zabezpieczeń, dobór przekrojów przewodów, wyznaczenie punktu pracy wentylatora oraz układ soft startu silnika elektrycznego. W podsumowaniu odniesiono się do praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników obliczeniowych.

13. STOPY METALI LEKKICH W WIELOWARSTWOWYCH PANCERZACH PASYWNYCH DLA POJAZDÓW WOJSKOWYCH / BARTŁOMIEJ PŁONKA, KRZYSZTOF REMSAK, MAREK RAJDA, JACEK WILCZEWSKI

Streszczenie. W artykule przedstawiono przegląd wyników prac badawczych realizowanych w Instytucie Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich (IMN OML), których celem było opracowanie konstrukcji oraz technologii wytwarzania pancerzy pasywnych. Przedstawiono wyniki badań paneli wytwarzanych na dwa sposoby. Pierwszy w technologii odlewania kokilowego i drugi poprzez łączenie poszczególnych warstw metodami klejenia i laminowania przy zastosowaniu żywic epoksydowych utwardzanych chemicznie lub termicznie. W obydwu technologiach testowano jak w pancerzach pasywnych sprawdzą się stopy metali lekkich. Przeprowadzone badania ostrzałem modeli pasywnych pancerzy wykazały przydatność obydwu technologii oraz stosowania metali lekkich i uzyskano skuteczne zatrzymanie pocisków kalibru 7,62 mm i 12,7 mm typu B-32 dla różnych wariantów.

15. WYTWARZANIE ELEMENTÓW LEKKIEGO KOMPOZYTOWEGO PANCERZA OCHRONNEGO METODĄ PRASOWANIA W STANIE CIEKŁYM (SQUEEZE CASTING) / PIOTR DŁUGOSZ, PAWEŁ DARŁAK

Streszczenie. Istotą podjętych badań eksperymentalnych opisanych w niniejszej publikacji była adaptacja zainstalowanego na terenie Instytutu Odlewnictwa w Krakowie nowoczesnego stanowiska do prasowania w stanie ciekłym (squeeze casting) VSC 500 firmy UBE dla potrzeb kompleksowej technologii wytwarzania elementów lekkiego, kompozytowego pancerza ochronnego. Zakres badań obejmował opracowanie projektu podstawowego elementu pancerza i dobór materiałów do jego budowy, a także opracowanie konstrukcji specjalistycznej formy odlewniczej oraz wyznaczenie optymalnych parametrów procesu prasowania w stanie ciekłym. Zaprezentowana unikalna ciekło-fazowa technologia wytwarzania elementów kompozytowych pozwala uzyskiwać elementy pancerza charakteryzujące się wysoką skutecznością ochronną w przypadku ochrony przed małokalibrowymi pociskami przeciwpancernymi typu AP i może wchodzić w skład modułowego systemu ochrony mobilnych środków transportowych (pojazdów naziemnych i latających).

17. STANOWISKO BADAWCZE / MAREK Ł. GRABANIA, ANDRZEJ PILNY

Streszczenie. W artykule omówiono podstawowe cechy zaprojektowanego stanowiska do badań ostrzałem próbek opancerzenia. Odniesiono się do wyników badań poznawczych przeprowadzonych w Dziale Badawczym Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. We wnioskach przedstawiono możliwości rozwojowe opracowanej konstrukcji.