NR 2, 2016

NR 2, 2016

KOMPATYBILNOŚĆ UKŁADACZY MOSTÓW MS-20 ORAZ MG-20, PIOTR MAKULSKI

Streszczenie. W artykule omówiono opracowane w OBRUM sp. z o.o. dwie konstrukcje urządzeń tak zwanych układaczy umieszczonych na mostach wojskowych MS-20 oraz MG-20, których zadaniem jest ułożenie i podjęcie przęsła z przeszkody. Podane zostały charakterystyczne parametry przęsła PM-20. Przedstawiono różnice w budowie układaczy realizujących te same funkcje. Odniesiono się do uzyskanego efektu kompatybilności układaczy pozwalającej na operowanie tym samym przęsłem przez dwa niezależne pojazdy – samochodowy MS-20 oraz gąsienicowy MG-20.

UKŁAD STEROWANIA ŻURAWIEM Z10 MOSTU WSPARCIA MS-40, TOMASZ MAKOWSKI, SZYMON PAWŁOWSKI

Streszczenie. Artykuł przedstawia nową konstrukcję żurawia oznaczonego symbolem Z10 zamontowaną na pojeździe układającym. Jest to kolejna odsłona rozwoju konstrukcji pojazdów inżynierskich w OBRUM sp. z o.o. W publikacji przedstawione zostały rozwiązania sterowania, pomiarów parametrów pracy i komunikacji z operatorem. Omówiono możliwość zastosowania uniwersalnego pulpitu sterowania dla celów sterowania prac żurawia.

WPŁYW ANALIZY KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA NA WYBÓR KONCEPCJI MOSTU PONTONOWEGO, ZBIGNIEW KAMYK, CEZARY ŚLIWIŃSKI

Streszczenie. W artykule omówiono główne problemy związane z szacowaniem kosztów cyklu życia (Life Cycle Cost LCC) systemów uzbrojenia. Przedstawiono przykłady zastosowania LCC w mostownictwie cywilnym. Przeanalizowano strukturę kosztów cyklu życia mostu pontonowego w Siłach Zbrojnych RP i przedstawiono model szacowania jego koszów cyklu życia. Wykonano analizę LCC dla trzech koncepcji nowego mostu pontonowego w różnych wersjach materiałowych. Oceniono wyniki analizy i możliwość zastosowania LCC do wyboru konstrukcji mostu pontonowego dla Wojska Polskiego.

STANOWISKO DO BADAŃ OPANCERZENIA DODATKOWEGO, MAREK Ł. GRABANIA, ANDRZEJ PILNY

Streszczenie. Artykuł opisuje zaprojektowane w Biurze Konstrukcji OBRUM sp. z o.o. stanowisko przeznaczone do badań opancerzenia dodatkowego na odporność balistyczną . Omówiono podstawowe cechy zaprojektowanego stanowiska, pozwalające na badania modułów opancerzenia na zgodność z wymaganiami normy STANAG AEP-55. Konstrukcja składana stanowiska umożliwia jego przewóz dostępnymi środkami transportu. Rozwiązanie przewiduje możliwość badań z zabudowanym, dodatkowym elementem – spall linerem. W podsumowaniu przedstawiono możliwe do wykorzystania obszary zastosowań .

IMPLEMENTACJA EFEKTU NOKTOWIZJI Z WYKORZYSTANIEM MAPY GŁĘBOKOŚCI, MICHAŁ BUGAŁA

Streszczenie. W artykule przedstawiono metod implementacji efektu noktowizji, jaki został użyty w generatorze obrazu Jaskier IG symulatora JASKIER. Omówiono zasadę działania noktowizora oraz procesy przetwarzania obrazu z wykorzystaniem nowoczesnych technik grafiki komputerowej. W podsumowaniu odniesiono się do uzyskanych efektów.