NR 2, 2013

NR 2, 2013

1. METODOLOGIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI NA PRZYKŁADZIE PLATFORMY RADARU / ALICJA ZIELIŃSKA, STANISŁAW TOMASZEWSKI

Streszczenie. W artykule przedstawiono pewien zakres prac niezbędnych do wykonania podczas projektowania (na etapie projektu wstępnego) na przykładzie konstrukcji platformy radaru. Proces projektowania zwykle zaczyna się od dogłębnej analizy wymagań postawionych dla projektowanej konstrukcji. W tym przypadku były to parametry osiągania wysokości podnoszenia anteny, stateczności konstrukcji platformy, weryfikacja wytrzymałości oraz nacisków na osie pojazdu. Weryfikacja modelu została przeprowadzona na modelu 3D z wykorzystaniem aplikacji SolidWorks, SolidWorks Simulation oraz Motion w zakresie kinematyki oraz sprawdzenia bezkolizyjności układu.

2. KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE MODELOWANIA WŁASNOŚCI DYNAMICZNYCH ZAWIESZENIA POJAZDU GĄSIENICOWEGO / JACEK GNIŁKA, TOMASZ MACHOCZEK, GABRIEL MURA

Streszczenie. W artykule przedstawiono metodykę doboru parametrów określających własności dynamiczne zawieszenia pojazdów gąsienicowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi wspomagania projektowania, możliwe jest określenie optymalnych parametrów, takich jak sztywność i tłumienie elementów zawieszenia, do zadanych warunków pracy pojazdu.

3. NUMERYCZNA ANALIZA WYZNACZANIA PŁYWALNOŚCI POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH / JACEK GNIŁKA, GABRIEL MURA

Streszczenie. W artykule przedstawiono charakterystykę prowadzenia analiz pływalności pojazdów gąsienicowych. Ponadto zaproponowano dwie metody, dzięki którym możliwe jest oszacowanie zachowania pojazdu w trakcie pokonywania przeszkód wodnych. Metody umożliwiające bardziej efektywne prace projektowo – konstrukcyjne, stanowią na etapie modelowania istotne wskazówki redukujące nakłady poniesione na nowe konstrukcje. Przedstawiono również sposoby prezentacji wyników analiz numerycznych, dzięki którym istnieje możliwość określenia właściwości hydrodynamicznych badanych pojazdów.

4. SYSTEM STEROWANIA MOBILNYMI MASZYNAMI INŻYNIERYJNYMI / JACEK WIELICKI

Streszczenie. Artykuł poświęcony jest systemowi sterowania w mobilnych maszynach inżynieryjnych, militarnych jak i podwójnego zastosowania. W artykule omówiona zostanie tematyka związana z układami diagnostycznymi, wykonawczymi, logicznymi oraz komunikacyjnymi. Opisany został sposób wykorzystania, uzyskanych parametrów i cech funkcjonalnych maszyny wraz z jej systemem sterowania.

5. KIERUNKI ROZWOJU SYMULACJI I TRENINGU WOJSK / MAREK DĄBROWSKI

Streszczenie. W artykule przedstawiono krótką historię rozwoju systemów symulacji i treningu, obecne tendencje rozwojowe i oczekiwania wojska wobec systemu w najbliższej przyszłości. Kwestią zasadniczą w procesie rozwoju systemu jest zapewnienie wielopoziomowej współpracy oraz stworzenie centrum symulacyjnego nadzorującego i koordynującego bieżące działanie, modernizację i rozwój oraz kreującego wymagania w przyszłości.

6. IMPLEMENTACJA PROCEDUR LPV W SYMULATORACH LOTNICZYCH / OLEG ANTEMIJCZUK, KRZYSZTOF TOKARZ, EUGENIUSZ PIECHOCZEK

Streszczenie. Dzięki możliwościom systemu EGNOS w lotnictwie cywilnym możliwe stało się wprowadzenie do procedur nieprecyzyjnego podejścia do lądowania NPA RNAV (GNSS) systemów nawigacji satelitarnej jako podstawowego systemu nawigacyjnego. W ramach prowadzonych prac badawczych w symulatorach FNTP zostały zaimplementowane nowe algorytmy i systemy nawigacyjne, umożliwiające wykonywanie procedur podejścia do lądowania z wykorzystaniem nawigacji satelitarnej GNSS SBAS 3D. Artykuł opisuje implementację procedur LPV w symulatorach lotniczych FNTP II będących na wyposażeniu Laboratorium Wirtualnego Latania Wydziału AEiI Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

7. INTERFEJS INSTRUKTORA W SYMULATORACH WOJSKOWYCH / JAKUB STEFANIAK

Streszczenie. W artykule przedstawiono przekrojowo tematykę interfejsu użytkownika dla stanowiska instruktora w symulatorach wojskowych. Na wstępie dokonano wprowadzenia w dziedzinę Interakcji Człowiek-Komputer, określającą zasady projektowania interfejsów użytkownika we współczesnych systemach informatycznych. W drugiej części opisane zostały ogólne wymagania względem interfejsu wynikające z roli instruktora w procesie symulacyjno-treningowym. Następnie zaprezentowane zostały cztery istniejące stanowiska instruktora, pochodzące z różnych polskich symulatorów. Na zakończenie artykułu przedstawiono propozycję heurystyk projektowania interfejsu instruktora dostosowaną do rynku symulatorów i trenażerów o przeznaczeniu militarnym.

8. TRENAŻER PRZENOŚNEGO PRZECIWLOTNICZEGO ZESTAWU RAKIETOWEGO GROM – TR-PPZR GROM / KRZYSZTOF BIELAWSKI, DARIUSZ SZAGAŁA, SŁAWOMIR TAMBERG, MIROSŁAW CHMIELIŃSKI

Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcję szkolenia z wykorzystaniem wirtualnego pola walki na przykładzie trenażera TR-PPZR GROM do szkolenia strzelca-przeciwlotnika przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego GROM. Przedstawione zostały główne cechy zestawu – zarówno bojowego, jak i treningowego. Omówiono także koncepcję i metodykę szkolenia.

9. DZIAŁ BADAWCZY ZAKŁADÓW MECHANICZNYCH „TARNÓW” SPÓŁKA AKCYJNA / KRZYSZTOF DUBIEL, MIROSŁAW JACKOW, ANDRZEJ ZELEK

Streszczenie. W artykule przedstawiono możliwości badawcze Działu Badawczego Zakładów Mechanicznych „Tarnów” Spółka Akcyjna (dalej w tekście Dział Badawczy ZMT S.A.) w zakresie odporności i wytrzymałości urządzeń na czynniki środowiskowe. Podano parametry techniczne oraz możliwości badawcze wyposażenia omawianego Działu. Zestawiono wymagania normy obronnej NO-06-A103 i możliwości badawczych Działu Badawczego ZMT S.A. dla grupy urządzeń N techniki wojskowej.

10. PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW ANALIZY STRUKTURY NAGŁÓWKA RAMKI CAN POD KĄTEM WPŁYWU POSZCZEGÓLNYCH PÓL NA LICZBĘ WSTAWEK BITOWYCH / DARIUSZ CABAN, PAWEŁ MOROZ

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki analizy struktury nagłówka ramki sieci CAN, przeprowadzonej dla określenia wpływu zawartości jego poszczególnych pól na liczbę wstawek bitowych w ramce. Analiza ta oraz wykonane eksperymenty wykazały, że możliwe jest ograniczenie liczby wstawek poprzez odpowiedni dobór nagłówka.

11. WYSTĘPUJĄCE ZAGROŻENIA W POCZCIE ELEKTRONICZEJ / MICHAŁ CHROBAK

Streszczenie. W artykule omówiono niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z poczty elektronicznej, takie jak podszywanie się pod nadawcę, podsłuchanie lub modyfikacja treści wiadomości. Przedstawiono skuteczne metody ochrony przed każdym z wymienionych zagrożeń do zastosowania w środowisku biznesowym.