NR 2, 2003

NR 2, 2003

1. WKŁAD OŚRODKA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH OBRUM W OBRONNOŚĆ KRAJU* / HENRYK KNAPCZYK

Streszczenie:

2. KONFERENCJA Z OKAZJI JUBILEUSZU 35-LECIA OŚRODKA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH / BOGUSŁAW BĘBENEK

Streszczenie:

3. DYWIZJONOWY MODUŁ OGNIOWY 155 MM SAMOBIEŻNYCH HAUBIC O OZNACZENIU REGINA / ANTONI RUSINEK, JÓZEF KWIATKOWSKI

W referacie omówiono koncepcje, stan realizacji prac B+R i perspektywy wdrożenia dywizjonowego modułu ogniowego 155 mm samobieżnych haubic. Program realizowany jest na zamówienie MON z częściowym finansowaniem przez KBN. Główny wykonawca programu Huta Stalowa Wola S.A. współpracuje w jego realizacji z RO DEFENCE (BAE SYSTEMS) – dostawcą systemu wieżowego AS-90 oraz licencji na ten system, OBRUM Gliwice – dostawcą prototypowego podwozia dla haubicy, WB ELECTRONCS – dostawcą SKO działa i systemu kierowania ogniem dywizjonu.

4. WSPÓŁCZESNE ASPEKTY OCHRONY WOZÓW BOJOWYCH / RYSZARD KOSTROW

Na obecnym etapie i w przyszłym teatrze działań wojennych wóz bojowy (typu BWP, czołg) będzie narażony na różnorodny atak pochodzący z różnych stron. Dotyczy to ataku z lądu (pociski AP – armour piercing, APFSDS – armour piercing fin stabisizing discarting sabot, rakiety ppk, miny przeciwpancerne) i powietrza (pociski AP i samonaprowadzające się na cel – SMART, rakiety ppk), a także ataku bronią o energii skupionej, aerozolami samoprzylepnymi, utrudniającymi lub uniemożliwiającymi pracę silników tych wozów.

5. PRZYSZŁOŚCIOWY CZOŁG INŻYNIERYJNY / WITOLD ROŚCISZEWSKI

Streszczenie: Omówiono genezę i przebieg udziału Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM w programie badawczo-rozwojowym FET (ang. Future Enginieer Tanks) dotyczącym opracowania metodyczno-koncepcyjnego przyszłościowego czołgu inżynieryjnego dla potrzeb Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii.

6. UNIWERSALNE PODWOZIE DLA ZESTAWÓW PRZECIW LOTNICZYCH / MARIAN HOLOTA, ELŻBIETA KIKLAISZ

Streszczenie: Rozwój i modernizacja środków bojowych pociąga za sobą konieczność nowych opracowań bądź modyfikacji istniejących nośników uzbrojenia, których parametry techniczno-taktyczne umożliwią spełnienie osiągów założonych dla danego środka bojowego. Na przykładzie zespołu PWU-148 przedstawiono zakres modyfikacji kadłuba i wyposażenia dla uzyskania uniwersalnego nośnika przeciwlotniczych zestawów artyleryjskich, rakietowych i innego uzbrojenia Zespół PWU-148 przeszedł fazę b+r od modelowej wieży prototypowego podwozia, przez badania kwalifikacyjne do egzemplarza wdrożeniowego partii próbnej.

7. MODERNIZACJA CZOŁGU T-72 DO STANDARDU NATO / MARIAN HOLOTA, ELŻBIETA KIKLAISZ

Streszczenie: W artykule przestawiono są wyniki analiz Techniczno ekonomicznych proponowanego przedsięwzięcia, którego celem jest umożliwienie modernizacji czołgów T-72, będących na wyposażeniu wojska do wymogów współczesnego pola walki. Pracę nazwano „Modernizacja czołgu-72 do standardów NATO.

8. WPŁYW ZMIANY UZBROJENIA GŁÓWNEGO NA CHARAKTERYSTYKI DYNAMICZNE CZOŁGU / PIOTR WYCIŚLOK

Streszczenie: W pracy wskazano na trend w budowie Lądowych Pojazdów Bojowych, zmierzający w kierunku lżejszych konstrukcji, modułowych na bazie ujednoliconych platform, jako bardziej przydatnych na przyszłym polu walki. Omówiono wady i zalety platform o układach jezdnych kołowych i gąsienicowych oraz nowy rodzaj napędu hybrydowo-elektrycznego. Przedstawiono również koncepcję platformy bojowej OBRUM.

9. SPRZĘT RADIOLOKACYJNY W DZIAŁALNOŚCI PROJEKTOWO-PRODUKCYJNEJ OBRUM / LECH BOROWIEC, ROMAN PICH, ARKADIUSZ KAZURA

Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki prac prowadzonych w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych OBRUM na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat w działalności projektowo-produkcyjnej przy realizacji mobilnego i stacjonarnego sprzętu radiolokacyjnego. Prace te, realizowane były z wiodącymi placówkami naukowymi w kraju – Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji oraz Warszawskimi Zakładami Radiowymi RAWAR w Warszawie.

10. EWOLUCJA MANIPULATORÓW ROBOCZYCH / ANDRZEJ SKOŁOZDRA, STANISŁAW MASŁY, JERZY WIERZBICKI

Streszczenie: Do technicznych osiągnięć Ośrodka można zaliczyć inżynieryjne maszyny pola walki. O ile MID jest szerzej znany, chociażby z uwagi na publikacje [4, 5, 7], na temat, IWT wiadomo bardzo niewiele. Interesująca z inżynierskiego punktu widzenia jest ewolucja poglądów zarówno użytkownika, jak i projektanta co do zasadniczych funkcji urządzeń roboczych, jakimi są manipulatory tych maszyn.

11. UZBROJENIE I WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNE ŻOŁNIERZA XXI WIEKU / MAREK STERCZEWSKI, SEBASTIAN CHWIEDORUK

Streszczenie: W artykule omówiono budowę elektronicznego ogranicznika obciążenia EO.400. Szczególną uwagę zwrócono na opis działania i charakterystykę czujnika momentu.

12. NAPĘD HYDRAULICZNY NOWEJ GENERACJI W MASZYNACH INŻYNIERYJNYCH / ANDRZEJ SKOŁOZDRA, NORBERT RAWICKI

Streszczenie: W artykule został przedstawiony rozwój głównych napędów hydraulicznych jednej z inżynieryjnych maszyn roboczych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat związany z przewartościowaniem wymagań armii, oraz możliwościami wykorzystania zmian w zarządzaniu gospodarką przemysłową. Stworzono tym samym możliwości bardziej racjonalnego działania wytwórcy w zakresie doskonalenia funkcjonalności, technologiczności i niezawodności użytkowej a także poprawy diagnostyki, obsługi i zmniejszenia kosztów wytwarzania maszyn wojskowych.

13. PRZEWOŹNE MOSTY SEGMENTOWE / JERZY NAWROCKI, WACŁAW LACHOWICZ

Streszczenie: W artykule przedstawiono zadania, jakie mają do spełnienia segmentowe mosty rozkładane, towarzyszące oddziałom bojowym wojska oraz kierunki rozwojowe tego typu mostów. Omówiono wybrane typy mostów stosowane w polskich wojskach inżynieryjnych.

14. OBLICZENIA MES JAKO ELEMENT PROCESU PROJEKTOWANIA / ALICJA ZIELIŃSKA, PIOTR WYCIŚLOK

Streszczenie: W artykule zaprezentowano wykorzystanie metody elementów skończonych (MES), która jest obecnie znaczącym elementem procesu projektowania. Pozwala ona na weryfikację konstrukcji już na etapie projektowania, co czyni tę metodą bardzo przydatną. Niebagatelną sprawą są również względy ekonomiczne. Metoda MES pozwala zoptymalizować konstrukcję w fazie projektowania, czyli wpłynąć na obniżkę kosztów produkcji wyrobu. Wykorzystanie tej metody zaprezentowano na przykładach projektów wykonanych w OBRUM.

15. PERSPEKTYWICZNE PROGRAMY ROZWOJU POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH / WOJCIECH ZAJLER, MAREK Ł. GRABANIA

Streszczenie: W artykule wybrane koncepcje przyszłościowego czołgu, który ma działać w ramach programu FCS (FCS – ang. Future Combat System) . Omówiono programy: amerykański, niemiecki i brytyjskie. Wspomniano o konieczności zmian dotychczasowych wymogów technicznych w związku z ostatnimi konfliktami zbrojnymi (np. w Iraku)