NR 1, 2014

NR 1, 2014

2. CZASOPISMO SZYBKOBIEŻNE POJAZDY GĄSIENICOWE ELEMENTEM TRANSFERU WIEDZY Z OBSZARU OBRONNOŚCI / MAREK Ł.GRABANIA

Streszczenie. W artykule przedstawiono zmiany, jakie przeszło czasopismo Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (SPG) w ciągu 25 lat istnienia na polskim rynku. Pokazano rolę w upowszechnianiu wyników prac naukowych i badawczo-rozwojowych z obszaru obronności oraz krąg najważniejszych odbiorców – czytelników czasopisma. Określono charakter wydawanego przez OBRUM sp. z o.o. czasopisma SPG w aspekcie obowiązujących definicji. Omówiono kryteria, jakie winno spełniać czasopismo naukowe w procesie oceny przeprowadzanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W artykule nakreślono kierunki zmian organizacyjnych mających na celu podniesienie oceny czasopisma i ugruntowanie jego pozycji jako recenzowanego czasopisma naukowego

4. CENTRUM SYMULACJI WOJSKOWYCH / MAREK KOŹLAK, ALEKSANDER NAWRAT

Streszczenie. W artykule omówiono nowo powołane Centrum Symulacji Wojskowych CSW, którego zadaniem jest tworzenie zaawansowanych symulatorów wojskowych do szczebla plutonu oraz komercjalizacja zarówno własnych innowacyjnych osiągnięć z zakresu symulacji i wizualizacji komputerowych, jak i innych podmiotów badawczych mających wspierać rynek zbrojeniowy. Centrum to stanowić będzie swego rodzaju generator promocji polskich rozwiązań technicznych w obszarze zaawansowanych symulacji komputerowych i trenażerów dla wojska.

6. URUCHOMIENIE LABORATORIUM ZANURZONEJ WIZUALIZACJI PRZESTRZENNEJ / JACEK LEBIEDŹ, ADAM MAZIKOWSKI

Streszczenie. Artykuł przedstawia koncepcję Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej, powstającego właśnie przy Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w ramach grantu Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej. Podstawowym urządzeniem tego laboratorium będzie sześcienna instalacja typu CAVE (ang. Cave Automatic Virtual Environment) wzbogacona w sferyczny symulator chodu (ang. spherical walk simulator). Urządzenie to umożliwi użytkownikowi nieograniczony marsz, a nawet bieg, przez dowolnie wykreowany świat wirtualny. Jeśli świat wirtualny przyjmie postać pola bitwy lub płonącego budynku, to urządzenie będzie mogło pełnić funkcję trenażera żołnierza piechoty lub strażaka. Otwarcie laboratorium nastąpi w połowie 2014 r.

8. SYSTEM SYMULACJI POLA WALKI JCATS W ĆWICZENIACH DOWÓDCZO-SZTABOWYCH WSPOMAGANYCH KOMPUTEROWO / PIOTR WANIEK

Streszczenie. W artykule zaprezentowano możliwości systemu symulacji pola walki JCATS Joint Conflict and Tactical Simulation w odniesieniu do nowych wyzwań i trendów w zakresie szkolenia dowództw i sztabów na poziomie taktycznym.

10. BUDOWA SYSTEMU SYMULACJI DLA POJAZDU KTO ROSOMAK / ANTONI KURZEJA, MAREK KOŹLAK, JACEK WIELICKI

Streszczenie. W artykule przedstawiono etapy projektowania nowoczesnego systemu do szkolenia załóg pojazdu KTO Rosomak. Przedstawione rozwiązanie SK-1 Pluton wykorzystuje doświadczenia specjalistów OBRUM sp. z o.o. zebrane w trakcie eksploatacji symulatora SK-1 dla pojedynczej załogi, wykorzystywanego w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Omówione zostały możliwości systemu szkoleniowego, rozwoju konstrukcji, integracji systemu z symulatorem konstruktywnym użytkowanym przez Siły Zbrojne RP oraz implementacji w symulatorze kolejnych wersji oprogramowania VBS.

12. ZASTOSOWANIE SYMULATORA SK-1 PLUTON W SZKOLENIU ZAŁÓG KTO ROSOMAK CZĘŚĆ 1 / ANTONI KURZEJA, WOJCIECH RAKSZAWSKI, ZYGMUNT REUTER, JACEK WIELICKI, ROMAN WANTOCH-REKOWSKI

Streszczenie. W artykule omówiony został dedykowany do szkolenia załóg transportera opancerzonego KTO Rosomak symulator SK-1 Pluton, zaprojektowany i wykonany w OBRUM sp. z o.o. Przedstawiono przesłanki projektowe uwzględniające wymagania i potrzeby wojskowych służb odpowiedzialnych za szkolenie.

14. ZASTOSOWANIE SYMULATORA SK-1 PLUTON W SZKOLENIU ZAŁÓG KTO ROSOMAK CZĘŚĆ 2 / CZESŁAW DĄBROWSKI, MARCIN BIELEWICZ, ARTUR ZIELICHOWSKI, MAREK Ł. GRABANIA

Streszczenie. W artykule przedstawiono pierwsze wyniki i oceny uzyskane podczas prowadzonych testów symulatora SK-1 Pluton na terenie Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Omówiono możliwości wykorzystania symulatora w szkoleniu kandydatów na oficerów. Zostały nakreślone obszary zastosowania symulatora w szkoleniu żołnierzy jednostek wyposażonych w KTO Rosomak. W końcowej części artykułu odniesiono się do doświadczeń z wykorzystania systemów symulacyjnych w międzynarodowych przedsięwzięciach szkoleniowych.

16. ROZWÓJ ŚRODOWISKA SYMULACJI WIRTUALNEJ VBS3 / MACIEJ STOPNIAK, ROMAN WANTOCH-REKOWSKI

Streszczenie. W artykule przedstawiono nowe właściwości VBS, o które zostało rozszerzone środowisko symulacji wirtualnej w wersji VBS3. Zasadniczymi nowymi elementami są zmiany związane z rozszerzeniem właściwości silnika graficznego, rozszerzenie zakresu i sposobu symulacji oraz komunikacji sieciowej. Przedstawiono także przykładowe zobrazowanie wykonane z wykorzystaniem nowego silnika graficznego.

18. INTEGRACJA WSKAŹNIKÓW CDI Z SYMULATOREM LOTU LABORATORIUM WIRTUALNEGO LATANIA / KRZYSZTOF CYRAN, OLEG ANTEMIJCZUK, DAGMARA SOKOŁOWSKA, ADAM ZAZULA

Streszczenie. W artykule przedstawiono nowe właściwości...

20. SYMULATOR SAMOCHODU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH / GABRIEL KOST, PIOTR OCIEPKA, KRZYSZTOF HERBUŚ

Streszczenie. W artykule przedstawiono nowe właściwości...