NR 1, 2013

NR 1, 2013

1. ANALIZA KLUCZOWYCH WYMAGAŃ STAWIANYCH PRZED NOWYM CZOŁGIEM I BWP / MAREK DĄBROWSKI

Streszczenie. W artykule poddano analizie kluczowe wymagania stawiane przed nowym czołgiem i bojowym wozem piechoty (BWP) przez SZ RP. Wymagania takie jak skuteczność systemów osłony, rodzaj uzbrojenia, zastosowane systemy optoelektroniczne czy mobilność mają kluczowe znaczenie na etapie opracowywania pojazdów, ich przyszłej eksploatacji oraz podatności na modernizację w przyszłości. Właściwe sprecyzowanie tych parametrów będzie miało duże znaczenie, nie tylko w obszarze technicznym, ale również w taktycznym wykorzystaniu powstających platform.

2. ANALIZA MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DLA SIŁ ZBROJNYCH NOWEGO BWP I CZOŁGU / MAREK DĄBROWSKI

Streszczenie. W artykule omówiono potencjalne możliwości realizacji zadania związanego z wprowadzeniem do wyposażenia Sił Zbrojnych RP nowoczesnych czołgów i bojowych wozów piechoty opracowanych w oparciu o uniwersalną modułową platformę gąsienicową (UMTG). Wybór konkretnego sposobu wpływał będzie na parametry taktyczno-techniczne przyszłych konstrukcji, a także na bezpośrednie zabezpieczenie ich eksploatacji i dalsze kierunki modernizacji (rozwoju).

3. ZASTOSOWANIE SYMULATORA DETERMINISTYCZNEGO DO WSPOMAGANIA OCENY WARIANTU DZIAŁAŃ BOJOWYCH SIŁ LĄDOWYCH / TOMASZ DROZDOWSKI, JAROSŁAW KOSZELA, ROMAN WANTOCH-REKOWSKI

Streszczenie. W artykule przedstawiono implementację symulatora deterministycznego wykorzystywanego do oceny wariantu działań bojowych sił lądowych oraz przykładowy scenariusz z wynikami uzyskanymi w trakcie symulacji w formie zobrazowania na podkładach mapowych oraz w formie tabelarycznych zestawień ubywania poszczególnych kategorii potencjałów w wyniku oddziaływania ogniowego przeciwnika.

4. BADANIA PROTOTYPÓW NAKŁADEK ELASTOMEROWYCH NA CZŁONY TAŚM GĄSIENICOWYCH / ROMAN BOGUCKI

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań zużycia prototypowych nakładek metalowo-elastomerowych na ogniwach taśm gąsienicowych czołgu PT-91. Badania stopnia zużycia potwierdziły możliwość zastosowania badanego elastomeru na nakładki ogniw gąsienic szybkobieżnych pojazdów gąsienicowych.

5. SYSTEM DIAGNOSTYCZNY ŁADOWARKI BOCZNIE WYSYPUJĄCEJ BAZUJĄCY NA ISKROBEZPIECZNEJ MAGISTRALI CAN / JERZY JURA, JERZY JAGODA, SŁAWOMIR BARTOSZEK

Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcję systemu diagnostycznego górniczej ładowarki bocznie wysypującej, z wykorzystaniem rozproszonego systemu sterowania, bazującego na magistrali CAN. Zaprezentowano opracowywane w ITG KOMAG moduły wykorzystujące magistralę CAN przeznaczone do zabudowy w maszynach do pracy w wyrobiskach górniczych zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego zgodnie z dyrektywą ATEX. Przedstawiono układ pomiarowy, który pozwoli na nadzorowanie eksploatacji ładowarki oraz jej diagnostykę.

6. KONCEPCJA PLATFORMY MOBILNEJ DO WSPARCIA BADAŃ KRYMINALISTYCZNYCH / ROBERT GŁĘBOCKI, ANTONI KOPYT, PAWEŁ KICMAN, GRZEGORZ KOWALSKI

Streszczenie. W artykule przedstawiono założenia projektu prowadzonego przez Politechnikę Warszawską przy współpracy z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji oraz Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów. Opisano główne założenia do projektu oraz sposób realizacji nawigacji platformy. W artykule zarysowana została główna koncepcja systemu oraz zaprezentowano rozwiązania, które pozwolą między innymi na autonomiczne sterowanie platformą w przypadku utraty komunikacji między operatorem a platformą mobilną. Przedstawiony został również opis działania całego systemu oraz szczegółowy opis platformy oraz czujników, jakie zostaną wykorzystane w projekcie.

7. WYKORZYSTANIE CRIO (KOMPUTERA CZASU RZECZYWISTEGO) W STEROWANIU ROZPROSZONYM / GABRIEL KOST, WACŁAW BANAŚ, ANDRZEJ NIERYCHLOK

Streszczenie. W artykule przedstawiono sterowanie systemem rozproszonym z wykorzystaniem cRIO (komputera czasu rzeczywistego) zawierającego moduł sieci CAN. Systemem rozproszonym jest stanowisko dydaktyczne MPS. Komputer czasu rzeczywistego zawiera moduł FPGA, co umożliwia prawidłową i niezawodną pracę. Powiązane jest to jednak z odpowiednim oprogramowaniem komputera cRIO i układu FPGA. Konfiguracja i kod źródłowy wygenerowane zostały w środowisku NI LabVIEW.

8. OPROGRAMOWANIE CANSTUDIO / JACEK BARCIK

Streszczenie. Artykuł prezentuje opracowane przez DIGA s.c. oprogramowanie narzędziowe CANStudio w wersji 3 dla magistrali CAN. Oprogramowanie umożliwia konfigurację urządzeń z protokołem CANopen®, rejestrowanie oraz wysyłanie ramek CAN 11 jak 29-bitowych, interpretację protokołu CANopen® oraz J1939. CANStudio pozwala na zapis zarejestrowanych ramek do pliku LOG, prezentację graficzną danych w postaci wykresów, jak i wizualizację danych na miernikach graficznych. Zaprezentowano nowe funkcje aplikacji oraz dalsze plany rozwojowe.

9. REJESTRACJA DANYCH PRZESYŁANYCH MAGISTRALĄ CAN / SEBASTIAN CHWIEDORUK

Artykuł przedstawia urządzenia firmy DIGA, które umożliwiają rejestrację danych z sieci CAN, zarówno bezpośrednio do pliku na twardym dysku komputera, jak i na kartę pamięci. Opisano budowę, funkcjonalność, możliwe zastosowania wyżej wymienionych urządzeń, a także możliwości prezentacji i przetwarzania zgromadzonych danych.

10. LABORATORYJNE STANOWISKO BADAWCZO - WDROŻENIOWE / TOMASZ MAKOWSKI, TOMASZ PŁATEK

Streszczenie. W artykule przedstawiono stanowisko laboratoryjne zbudowane na sterowniku DIGSY COMPACT F i przeznaczone do: testowania przetworników wykorzystujących magistralę CAN do przesyłu danych, testowania zaprojektowanych sieci CAN w warunkach laboratoryjnych, tworzenia i weryfikacji oprogramowania sterownika w warunkach laboratoryjnych. Artykuł zawiera także opis charakterystycznych cech sterowników PLC. Stanowisko może być również wykorzystywane do praktycznego zaznajomienia użytkowników z obsługą magistrali CAN oraz sterowników programowalnych.Projekt stanowiska wykonano w ramach pracy dyplomowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej.