NR 1, 2011

NR 1, 2011

1. WYBRANE ASPEKTY UKŁADU STEROWANIA POJAZDEM AUTONOMICZNYM / ROBERT GŁĘBOCKI, JANUSZ NARKIEWICZ

Streszczenie: W artykule przedstawiono częściowe wyniki prac przeprowadzonych, przez zespół z Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego Politechniki Warszawskiej, nad układem precyzyjnej nawigacji i sterowania dla pojazdów autonomicznych przeznaczonych do samodzielnego wykrywania i niszczenia min.

2. ZASTOSOWANIE MAGISTRALI CAN W TRANSPORTERZE GĄSIENICOWYM / KRZYSZTOF SZCZECIAK

Streszczenie: W artykule przedstawiono zastosowanie magistrali CAN do sterowania pracą układu hydraulicznego transportera gąsienicowego. Aplikacja dotyczyła transportera, który został zbudowany w roku 2009 dla kopalni odkrywkowej. Transporter o masie 200 t służy do transportowania wysoko gabarytowego ładunku o masie do 400 ton z prędkością do 12 m/min. po nieutwardzonym terenie. Do sterowania funkcjami układu hydraulicznego transportera zastosowano 3 sterowniki typu RC wyposażone w interfejsy CAN, które realizowały algorytm sterujący. System uzupełniały sterowniki PLC oraz ECU Diesla. Ze względu na rozmiar pojazdu, potrzebę wymiany danych oraz w celu zapewnienia względów bezpieczeństwa pracy układu zastosowano rozległą magistralę CAN. Za pomocą magistrali CAN sterowany jest układ hydrauliczny transportera, prędkość obrotowa silnika Diesla oraz realizowana jest wymiana informacji procesowych pomiędzy sterownikami. W komunikacji wykorzystywane były protokoły komunikacyjne, takie jak J1939, CANopen oraz specjalnie opracowany do komunikacji wewnętrznej i wymiany danych z PLC.

3. MODELOWANIE NAPĘDU HYBRYDOWEGO POJAZDU KOŁOWEGO STEROWANEGO Z WYKORZYSTANIEM MAGISTRALI CAN / GABRIEL KOST, ANDRZEJ NIERYCHLOK

Streszczenie: W artykule przedstawiono wstępną analizę napędu pojazdu kołowego wykorzystującego hybrydowy spalinowo-elektryczny układ napędowy. Zaproponowano zastosowanie sieci CAN do pojazdu hybrydowego oraz strukturę i reprezentację komputerową układu napędowego w systemie Simulink. Opisano proces symulacji pracy napędu spalinowo-elektrycznego.

4. SYSTEM TACHOGRAFU NADZORUJĄCY URZĄDZENIA KONTROLNO-POMIAROWE W POJEŹDZIE SZYNOWYM / ANDRZEJ BRATEK

Streszczenie: Pojazdy szynowe powszechnie wyposażane są w tachografy, których zadaniem jest prowadzenie nadzoru i rejestracji sygnałów sterujących i pomiarowych, decydujących o bezpieczeństwie jazdy.

5. WYKORZYSTANIE MAGISTRALI CAN W SYSTEMACH AUTOMATYCZNEGO ROZRZĄDU WAGONÓW / RAFAŁ GOLICKI, WOJCIECH ULATOWSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono sposoby wykorzystania magistrali CAN w systemie sterowania i kontroli w strefie podziałowej górki rozrządowej – TENSAR oraz w systemie regulacji prędkości odprzęgów w torach kierunkowych – SARPO. Opisano rozwiązania opracowane w przeszłości oraz stosowane obecnie. Ponadto przedstawiony został moduł koncentratora KOCAN, będącego swoistym interfejsem pomiędzy ośmioma magistralami CAN i siecią Ethernet.

6. MAGISTRALA CAN W SYSTEMIE ZDALNEGO STEROWANIA PLATFORMĄ BEZZAŁOGOWĄ WYSOKIEJ MOBILNOŚCI / ADAM BARTNICKI, ANDRZEJ TYPIAK, RAFAŁ TYPIAK

Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania standardu CAN jako medium i protokołu przesyłania sygnałów sterujących w bezzałogowym pojeździe ratowniczym, gdzie główny nacisk położony jest na niezawodność pracy. Przedstawiono opis magistrali CAN oraz drogi jej rozwoju od początków jej wprowadzania do czasów współczesnych. Zaproponowano możliwe sposoby wykorzystania pojazdów bezzałogowych w strukturach jednostek ratowniczych. Zaprezentowano bezzałogowy pojazd dużej mobilności z hydrostatycznym układem napędowym sterowany w oparciu o magistralę CAN, jako potencjalny nośnik osprzętów roboczych wykorzystywanych w zadaniach ratowniczych

7. STEROWNIKI PROGRAMOWALNE / JACEK BARCIK

Streszczenie: Artykuł jest przeglądem wybranych produktów firmy InterControl przeznaczonych do współpracy z magistralą CAN. Szerzej zostały omówione sterowniki programowalne rodziny Digsy. Przedstawione zostały najnowsze rozwiązania – sterowniki MTC GB pozwalające na wizualizację i prezentację graficzną opartą o wyświetlacze z interfejsem LVDS. Omówiono wybrane wyświetlacze, moduły wejść/wyjść oraz czujniki.

8. ROZPROSZONY UKŁAD STEROWANIA / PRZEMYSŁAW OSTROWSKI, ANDRZEJ KOWOLIK

Streszczenie: Artykuł opisuje system rozproszonego sterowania, zastosowany w stacji radiolokacyjnej JBR-15.Przedstawiono podstawowe parametry konstrukcyjne i konfiguracyjne omawianego nośnika radarów. Opisano sposób działania systemu sterowania urządzeniami hydraulicznymi oraz komunikację pomiędzy poszczególnymi urządzeniami wykorzystującą protokół CANopen.

9. UNIWERSALNY PULPIT STEROWANIA / TOMASZ PŁATEK, DARIUSZ PŁATEK

Streszczenie: Artykuł omawia możliwość zastosowania uniwersalnego pulpitu sterowniczego zaprojektowanego i wyprodukowanego w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. Pulpit jest specjalistycznym narzędziem HMI opartym na magistrali CAN. Urządzenie można zaadoptować do wyrobów techniki wojskowej, gdzie sterowanie realizowane jest z pulpitu – panelu operatorskiego.

10. ZASTOSOWANIE MAGISTRALI CAN W MAŁYM ROBOCIE MOBILNYM / MATEUSZ MACIAŚ, JAKUB GŁÓWKA, TOMASZ ROKOSZ

Streszczenie: Artykuł opisuje zastosowanie magistrali do komunikacji między elementami układu jezdnego robota MRM (małego robota mobilnego). Robot ten jest częścią projektu Proteus, czyli zintegrowanego mobilnego systemu wspomagającego działania antyterrorystyczne i antykryzysowe, realizowanego dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Podstawowym zadaniem robota MRM będzie obserwacja niebezpiecznych terenów. Wymagana wysoka mobilność została osiągnięta poprzez zastosowanie czterech niezależnych gąsienic o zmiennej konfiguracji. W opisywanym robocie magistrala CAN jest wykorzystywana do jednoczesnego sterowania ośmioma silnikami pracującymi niezależnie. W artykule przedstawiono analizę możliwych rozwiązań komunikacji pomiędzy sterownikiem a kontrolerami silników. Następnie opisano wybrane rozwiązanie w odniesieniu do standardu CANopen. Na koniec przedstawiona jest charakterystyka zastosowanego rozwiązania oraz pierwsze wyniki testów.

11. SYSTEM KOMUNIKACYJNY W STANDARDZIE CAN Z WYKORZYSTANIEM LINII ZASILANIA JAKO MEDIUM TRANSMISYJNEGO / SZYMON PANECKI, ŁUKASZ KONARSKI

Streszczenie: W artykule zaproponowano wykorzystanie komunikacji w standardzie PLC jako elementu łączącego magistrale CAN w jedną, spójną sieć. Wybrane węzły transmisyjne takiej sieci dzięki możliwości komunikacji zarówno w standardzie CAN, jak i PLC umożliwiają wymianę danych między magistralami CAN. Praktyczny aspekt niniejszej pracy objął zaprojektowanie i wykonanie sieci komunikacyjnej w oparciu o zaproponowany model. W artykule opisano koncepcję użycia linii zasilania jako medium łączącego magistrale CAN oraz przedstawiono wyniki implementacji sieci bazującej na przedstawionym modelu CAN PLC.

12. MULTIŁĄCZNIK IMPRESJA IQ - ELEMENT INSTALACJI INTELIGENTNEGO BUDYNKU WYKORZYSTUJĄCEJ MAGISTRALĘ CAN / PIOTR ANTOSZ, DAMIAN BERESKA, KLAUDIUSZ GATYS, TOMASZ NIEDZIELA, PAWEŁ SZOTA

Streszczenie: W artykule zaproponowano wykorzystanie komunikacji w standardzie PLC jako elementu łączącego magistrale CAN w jedną, spójną sieć. Wybrane węzły transmisyjne takiej sieci dzięki możliwości komunikacji zarówno w standardzie CAN, jak i PLC umożliwiają wymianę danych między magistralami CAN. Praktyczny aspekt niniejszej pracy objął zaprojektowanie i wykonanie sieci komunikacyjnej w oparciu o zaproponowany model. W artykule opisano koncepcję użycia linii zasilania jako medium łączącego magistrale CAN oraz przedstawiono wyniki implementacji sieci bazującej na przedstawionym modelu CAN PLC.

13. URZĄDZENIA FIRMY DIGA WSPÓŁPRACUJĄCE Z MAGISTRALĄ CAN / SEBASTIAN CHWIEDORUK

Streszczenie: Artykuł omawia zaprojektowane i oferowane przez firmę DIGA urządzenie z interfejsem CAN, w tym konwertery różnego typu. Opisuje ich budowę, krótką charakterystykę techniczną, zwłaszcza w zakresie funkcjonowania urządzeń w sieci CAN. Przedstawiono również prowadzone prace rozwojowe nad nowymi wyrobami.