NR 1, 2010

NR 1, 2010

1. ROZWÓJ W GRUPIE BUMAR / CEZARY SZCZEPAŃSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono kierunki rozwoju produktów, usług i technologii w Grupie BUMAR. Przeanalizowano istniejące i przewidywane uwarunkowania realizacji takiego programu oraz przewidywane struktury zdolne do jego wykonania.

2. KONTRAKT MALEZYJSKI - ŚWIATOWE TECHNOLOGIE, POLSKA MYŚL TECHNICZNA / KAROL CHODKIEWICZ, BOGDAN SZUKALSKI

Streszczenie: W artykule opisano nowe produkty Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. powstałe na zamówienie rządu Malezji, tj.: czołgi PT-91M, wozy zabezpieczenia technicznego WZT-4, mosty PMC- LEGUAN, maszyny inżynieryjno-drogowe MID-M oraz zestawy szkoleniowe. Opisano większość z nowych rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych w pojazdach, a także przebieg i wyniki prób trwałościowych, które przeprowadzono w Polsce i Malezji w warunkach tropikalnych. Materiał zawiera kilkanaście zdjęć obrazujących nowości oraz dokumentujących przebieg badań.

3. STANOWISKO SZKOLENIOWE AUTOMATU ZAŁADOWANIA CZOŁGU PT-91M / JAN TENDAJ

Streszczenie: W artykule omówiono tematykę związaną z trenażerami, w szczególności trenażerem SJ-02M w aspekcie konstrukcji i przydatności w procesie szkolenia i doskonalenia członków załóg czołgowych.

4. ZINTEGROWANE WSPARCIE LOGISTYCZNE / JAN TENDAJ

Streszczenie: W artykule przedstawiono niezbędne wymagania związane z realizacją kontraktów międzynarodowych w obszarze Zintegrowanego Wsparcia Logistycznego (ZWL) – Integrated Logistic Support (ILS) z uwzględnieniem poziomów napraw i remontów oraz sposobu wyznaczania wskaźnika niezawodności. Informacyjnie zamieszczono angielskie wersje terminologii i skrótów powszechnie używanych w opracowaniach ZWL.

5. BADANIE WPŁYWU ZAKŁÓCEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH, GENEROWANYCH PRZEZ WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE POJAZDU GĄSIENICOWEGO / ZBIGNIEW RACZYŃSKI

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono wymagania poprawnej transmisji cyfrowej współczesnych systemów radiowych, pracujących w otoczeniu innych urządzeń elektrycznych. Na przykładzie maszyny inżynieryjno-drogowej MID-M, omówiono wyniki badań tego pojazdu w komorze bezzakłóceniowej.

6. ROZWÓJ KONSTRUKCJI AMORTYZATORA CIERNEGO STOSOWANEGO W SPECJALNYCH POJAZDACH GASIENICOWYCH / TADEUSZ MARTYNIAK

Streszczenie: W artykule przedstawiono rozwój konstrukcji amortyzatorów ciernych jak i układu sterowania zmienną regulacją charakterystyką jego tłumienia. Opisano również autorską koncepcję półaktywnego zawieszenia pojazdów specjalnych z zastosowaniem magistrali CANbus.

7. ANALIZA STRAT MOCY W ZAZĘBIENIU WALCOWEJ PRZEKŁADNI ZĘBATEJ / JACEK SPAŁEK, MACIEJ KWAŚNY, SZYMON BOCHENEK

Streszczenie: Sprawność przekładni zębatej w znaczącym stopniu zależy od strat mocy generowanych w zazębieniach, łożyskowaniach i uszczelnieniach. Wielkość tych strat jest uzależniona od tarcia w wymienionych węzłach kinematycznych przekładni określonych m.in. przez ich cechy konstrukcyjne i warunki smarowania. W opracowaniu przedstawiono wyniki numerycznej analizy strat mocy w zazębieniu przekładni walcowej w funkcji przełożenia, liczby zębów koła czynnego, modułu zazębienia oraz klasy lepkości oleju smarującego.

8. NAPĘD HYDRAULICZNY NACZEPY / JERZY NAWROCKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono rozwiązanie napędu osi naczepy przy pomocy wysokomomentowych silników hydraulicznych. Przedstawione rozwiązanie napędu osi naczepy umożliwia jazdę ciągnika z naczepą po drogach utwardzonych bez ograniczenia prędkości oraz jazdę w trudnym terenie z włączonymi napędami osi naczepy, z prędkością 1 biegu ciągnika. Wówczas w przypadku utraty przyczepności kół napędowych ciągnika koła napędzające naczepę wspomagają siłę pociągową ciągnika, umożliwiając pokonanie trudnego odcinka terenu.

9. ANALIZA EFEKTYWNOŚCI UKŁADÓW WYTWARZAJĄCYCH POLE MAGNETYCZNE W WYRZUTNI SZYNOWEJ / JERZY BUCHACZ, ZBIGNIEW RACZYŃSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono spotykane w wyrzutniach układy szyn wytwarzających pole magnetyczne. Na podstawie obliczeń modelowych przeprowadzono analizę wpływu geometrii układu szyn na rozkład indukcji magnetycznej oraz porównano efektywność generowania pola. Omówiono też wpływ materiałów otaczających szyny na wielkość indukcji pola magnetycznego w wyrzutni. Obliczenia teoretyczne zostały zweryfikowane podczas badań modelu wyrzutni.

10. ZGRZEWANIE TARCIOWE STOPU ALUMINIUM EN AW-6005A METODĄ FSW / ROMAN BOGUCKI, ADAM PIETRAS, ALEKSANDRA WĘGLOWSKA

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań własności zgrzewanych złączy doczołowych, teowych i zakładkowych dla blach o grubości 10mm ze stopu EN AW-6005A-T6. Wyniki badań własności mechanicznych, zmęczeniowych, makroskopowych i mikroskopowych próbek pobranych z różnych obszarów zgrzewania potwierdzają możliwość uzyskiwania połączeń o wysokiej jakości zgrzewanych tarciowo metodą FSW.

11. BADANIA SYMULACYJNE MODERNIZOWANEGO REGULATORA PRZEPŁYWU 2FRM-16 / PAWEŁ GLEŃ

Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, które umożliwiły modernizację nowego regulatora przepływu typu 2FRM-16-22/100LB. Badania polegały na opisie matematycznym modelu regulatora, wprowadzaniu zmiennych parametrów oraz analizie na podstawie uzyskanych charakterystyk. Efektem badań eksperymentalnych był poprawnie odwzorowujący pracę regulatora model komputerowy.

12. BADANIA LABORATORYJNE ZMODERNIZOWANEGO REGULATORA PRZEPŁYWU 2FRM-16 STOSOWANEGO W PRZEMYŚLE / PAWEŁ GLEŃ

Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, których zadaniem było sprawdzenie poprawności działania utworzonego modelu komputerowego opisanego w artykule pod tytułem „Badania symulacyjne modernizowanego regulatora przepływu 2FRM-16” oraz weryfikacji konstrukcji regulatora 2FRM-16. Na podstawie badań modelowych (symulacyjnych) opracowana została konstrukcja elementów oraz wyznaczono parametry regulatora. Wykonane na podstawie dokumentacji technicznej elementy konstrukcyjne zostały zamontowane w korpusie seryjnego regulatora oraz przebadane.