NR 1, 2005

NR 1, 2005

1. PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA POLSKICH ROBOTÓW MOBILNYCH NA PRZYSZŁYM POLU WALKI / RAFAŁ CZUPRYNIAK, PIOTR SZYNKARCZYK, ANDRZEJ MASŁOWSKI

Streszczenie: Na tle informacji o wybranych zastosowaniach i możliwościach współczesnych robotów mobilnych interwencyjno-inspekcyjnych, przedstawiono konstrukcję dwóch polskich mobilnych robotów pirotechnicznych. Zarysowano także koncepcję robota bojowego, przeciwminowego, do zadań antyterrorystycznych i rozpoznawczych.

2. ZASTOSOWANIE NAPĘDU HYBRYDOWEGO W POJAZDACH BOJOWYCH / WOJCIECH ZAJLER

Streszczenie: Napędy hybrydowe prawdopodobnie zdominują pojazdy bojowe przyszłego pola walki. Ich zalety są istotne z punktu widzenia taktyki tych pojazdów, w aspekcie ich wykorzystania w misjach bojowych i walki z terroryzmem. Są bardzo mobilne, a z racji ich wymiarów i niskiej masy są podatne na transport powietrzny i morski. W artykule omówiono w skrócie ideę napędu hybrydowego.

3. SYSTEMY DOWODZENIA C4ISR NA PRZYSZŁYM POLU WALKI W ASPEKCIE ROZWOJU POLSKIEJ ARMII / JERZY JURA, ROBERT HAŁEK

Streszczenie: Na obecnym i przyszłym polu walki podstawową bronią jest i będzie informacja. Jest ona przetwarzana przez systemy C4ISR. W niniejszym artykule zaprezentowano obecne kierunki rozwoju armii państw rozwiniętych i rozwijających się. Zaprezentowano również kierunki rozwoju dla armii polskiej.

4. TENDENCJE MODERNIZACJI CZOŁGÓW T-55 I T-72 / BARTOSZ DYBAŁ, ARKADIUSZ KAZURA

Streszczenie: W artykule zamieszczono krótki opis czołgów T-55 i T-72. Zaprezentowano tendencje modernizacji tych czołgów oraz powody, z jakich one wynikają. Opisano szeroki wachlarz możliwości modernizacji czołgów T-55 i T-72 zarówno już wykonanych jak i tych znajdujących się dopiero w fazie koncepcji.

5. ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA MOŻLIWOŚCI PODJĘCIA PRZEZ ZAKŁADY POLSKIEGO POTENCJAŁU OBRONNEGO PRODUKCJI WIELOZADANIOWEGO LEKKIEGO POJAZDU GĄSIENICOWEGO / MARIAN HOLOTA, ARKADIUSZ KAZURA

Streszczenie: W artykule omówiono tendencje i kierunki rozwoju sił pancernych w kraju i zagranicą. Przedstawiono koncepcję Wielozadaniowego Lekkiego Pojazdu Gąsienicowego oraz analizy techniczne

6. WSPÓŁCZESNE ZAPORY MINOWE ORAZ KONCEPCJA I STRUKTURA KONSTRUKCYJNO-FUNKCJONALNA BEZZAŁOGOWEGO POJAZDU TORUJĄCEGO / MARIAN HOLOTA, DARIUSZ TYBIŃKOWSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono cechy charakterystyczne min i współczesnych pól minowych. Zaprezentowano wady i zalety obecnie stosowanych urządzeń do wykonywania przejść w polach minowych. Ujęto prezentacje konstrukcji i struktury konstrukcyjno-funkcjonalnej bezzałogowego pojazdu torującego.

7. SYMULATOR OSPRZĘTU MASZYNY INŻYNIERYJNO-DROGOWEJ MID / JACEK BARCIK

Streszczenie: Artykuł prezentuje opracowany w OBRUM wirtualny symulator osprzętu maszyny inżynieryjno-drogowej MID1 opracowany na komputer klasy PC. Symulator umożliwia szkolenie przy użyciu rzeczywistego pulpitu wynośnego wyrobu MID podłączonego poprzez skrzynkę interfejsu do PC. Możliwe jest szkolenie operatora osprzętu bez potrzeby użycia prawdziwego MID-a. Pozwala on na symulowanie ruchów wysięgnikiem w zakresie identycznym jak na rzeczywistym pojeździe, gdyż wszelkie algorytmy ruchu wysięgnikiem zostały przeniesione ze sterownika PLC wyrobu do symulatora. Artykuł prezentuje również koncepcje dalszych prac z zakresu symulatora w celu jego rozbudowy o dodatkowe funkcje.

8. URZĄDZENIA TRENINGOWO-SYMULACYJNE DLA WOJSK PANCERNYCH / ROBERT HAŁEK

Streszczenie: W opracowaniu omówiono celowość, możliwości oraz efekty szkoleniowe zastosowania symulatorów w szkoleniu wojsk pancernych. Przytoczone dane odnoszą się do informacji uzyskanych

9. ARMATA ELEKTROMAGNETYCZNA JAKO BROŃ PRZYSZŁEGO POLA WALKI / ZBIGNIEW RACZYŃSKI, ANDRZEJ SZAFRANIEC

Streszczenie: W artykule przedstawiono zasadę działania szynowej armaty elektromagnetycznej. Zaprezentowano również kierunki prac nad rozwojem impulsowych źródeł mocy do zasilania urządzeń elektromagnetycznych, oraz problemy występujące podczas działania armaty elektromagnetycznej.

10. WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE TWORZENIA SYSTEMÓW MODUŁOWYCH KONSTRUKCJI ŚRODKÓW TECHNICZNYCH / PIOTR GENDARZ

Streszczenie: Nowe wyzwania stawiane procesom konstrukcyjnym nie tylko związane są z kierunkiem tworzenia nowych rozwiązań konstrukcyjnych, ale także z kierunkiem objęcia jak najszerszego spektrum zapotrzebowań na określoną klasę środków technicznych. Zorientowany na rodziny konstrukcji proces projektowo – konstrukcyjny charakteryzuje się powtarzalnością zrutynizowanych stadiów i jest szczególnie podatny na wspomaganie komputerowe. Podstawowym narzędziem tego procesu jest parametryzacja integrująca dobór cech konstrukcyjnych z zapisem konstrukcji.

11. STATECZNOŚĆ WYBRANYCH WARIANTÓW KONSTRUKCYJNYCH PODWOZIA MOSTU CZOŁGOWEGO / ALICJA ZIELIŃSKA

Streszczenie: W artykule przedstawiono najistotniejsze warianty rozwiązań zabudowy rozkładanego mostu firmy MMB na podwoziu gąsienicowym oraz ich charakterystykę pod kątem przyszłego wyboru i opracowania koncepcji wykonania ze względu na przyjęte wymagania.

12. NUMERYCZNA OCENA WIELKOŚCI MOMENTU PRZENOSZONEGO PRZEZ WIELOTARCZOWY HAMULEC TYPU MOKREGO / WIESŁAW BARNAT

Streszczenie: Artykuł przedstawia konstrukcję układu diagnostyki akumulatorów UDA, wykonanego i przetestowanego w OBRUM. Przedstawiono potencjalne możliwości zastosowań opisanego rozwiązania. Opis urządzenia poprzedzony jest analizą wymagań i podstawowych rozwiązań tego typu układów.

13. CHARAKTERYSTYKA ZGRZEWANIA TARCIOWEGO ELEMENTÓW KONSTRUKCJI METALOWYCH / ADAM PIETRAS, ROMAN BOGUCKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono krótki opis technologii zgrzewania tarciowego i podano przykłady jej wykorzystania w praktyce przemysłowej.

14. ROZWÓJ TECHNOLOGII ZGRZEWANIA TARCIOWEGO Z MIESZANIEM MATERIAŁU UPLASTYCZNIONEGO W STREFIE ZGRZEINY / ADAM PIETRAS, ROMAN BOGUCKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono zarys technologii zgrzewania tarciowego

15. OPTYMALIZACJA DOBORU AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH ORAZ WYTYCZNE ICH ZABUDOWY W POJAZDACH SPECJALNYCH / TADEUSZ MARTYNIAK, JERZY NAWROCKI, BENIAMIN ANTOŃCZYK

Streszczenie: W artykule omówiono zasady optymalnego doboru agregatów prądotwórczych stacjonarnych i przewoźnych oraz warunki ich zabudowy w pojazdach specjalnych.

16. METODY ANALIZY OBRAZÓW W ZASTOSOWANIACH DIAGNOSTYCZNYCH / KRZYSZTOF MARKIEWICZ

Streszczenie: Celem tego artykułu jest przedstawienie szeregu prostych metod analizy obrazów oraz ich ocena. Opisane metody zostały przetestowane na obrazach przedstawiających cechy sygnału otrzymanego na podstawie modelu matematycznego oraz cechy sygnału wygenerowanego na stanowisku laboratoryjnym

17. CHARAKTERYSTYKA NOWOCZESNEGO MENEDŻERA / DARIUSZ TYBIŃKOWSKI, ARKADIUSZ KAZURA

Streszczenie: Poniższy artykuł stanowi część pracy dyplomowej kończącej Studia Podyplomowe poświęconej wizerunkowi oraz ocenie współczesnego menedżera. Przedstawiono w nim opis cech niezbędnych a nawet koniecznych w pracy menedżera. Do cech tych zaliczyć można planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Bardzo ważną cechą jest jakość komunikowania się z otoczeniem. W artykule opisano rolę jaką odgrywa menedżer w firmie oraz sposoby podejmowania przez niego decyzji. Przedstawiono sposób oceny własnej oraz wykresy podziału czasu pracy menedżera a także jego wydajności. Artykuł porusza również bardzo ważny problem etyki menedżera w pracy zawodowej oraz doskonalenie stylu pracy.