NR 1, 2004

NR 1, 2004

1. PRÓBA OCENY PORÓWNAWCZEJ JAKOŚCI WOZÓW BOJOWYCH PIECHOTY / JAN BŁASZCZYK, KRZYSZTOF PAPLIŃSKI, PIOTR RYBAK

Streszczenie: W pracy opisano główne cechy (siła ognia, ruchliwość oraz opancerzenie i ochrona wnętrza) współczesnych bojowych wozów piechoty w aspekcie oceny ich jakości bojowej ze szczególnym uwzględnieniem BWP-1 jako podstawowego środka walki wojsk zmechanizowanych. Przedstawiono przyjętą metodykę oceny jakości bojowej oraz uzyskane rezultaty obliczeń.

2. ANALIZA WPŁYWU SMAROWANIA NA STRATY MOCY W UKŁADZIE PRZENIESIENIA NAPĘDU POJAZDU GĄSIENICOWEGO / JACEK SPAŁEK, HENRYK KNAPCZYK, STANISŁAW MASŁY, ANDRZEJ WILK

Streszczenie: Przedstawiono zagadnienia możliwości poprawy mobilności pojazdu gąsienicowego poprzez wzrost efektywnej mocy uzyskany przez redukcję strat w układzie przeniesienia napędu. Bazując na ogólnym bilansie strat generowanych w zazębieniach, łożyskowaniach i uszczelnieniach przekładni przeprowadzono szczegółową analizę wpływu lepkości oleju smarującego na te straty. Wykazano, że zarówno dla fazy biegu jałowego (zwłaszcza) a także pracy przy obciążeniu eksploatacyjnym korzystne jest zastosowanie oleju o obniżonej lepkości z dodatkami stabilizującymi procesy tarcia w węzłach kinematycznych przekładni.

3. KONCEPCJA MODUŁOWEGO SPECJALNEGO POJAZDU WIELOZADANIOWEGO / WOJCIECH ZAJLER, MAREK Ł. GRABANIA

Streszczenie: W artykule przedstawiono propozycje modułowego pojazdu bazowego OBRUM. Jest to koncepcja pojazdu gąsienicowego, gdzie miejsca załogi usytuowano w bezpiecznej tylnej odgrodziowanej części kadłuba.

4. WERYFIKACJA SZTYWNOŚCI KONSTRUKCJI PLATFORMY MONTAŻOWEJ WOZU BOJOWEGO / ALICJA ZIELIŃSKA

Streszczenie: W artykule przedstawiono weryfikację sztywności konstrukcji platformy montażowej wozu bojowego, będącej wynikiem analizy statycznej i dynamicznej platformy montażowej głowicy śledzącej pod wpływem zadanych obciążeń.

5. KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC PROJEKTOWYCH / SEBASTIAN CHWIEDORUK, PIOTR PAMUŁA, STANISŁAW TOMASZEWSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono oprogramowanie, jakie wykorzystywane jest do wspomagania prac projektowych w OBRUM począwszy od pierwszych zakupów w latach 1991-1992 do dnia dzisiejszego. Pokrótce scharakteryzowano wykorzystywane programy i korzyści płynące ze stosowania tych programów przy projektowaniu.

6. WIBROAKUSTYCZNE SYMPTOMY USZKODZEŃ KÓŁ I ŁOŻYSK TOCZNYCH PRZEKŁADNI ZĘBATEJ / ANDRZEJ WILK, BOGUSŁAW ŁAZARZ, HENRYK MADEJ

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych uszkodzeń kół zębatych przeprowadzonych przy wykorzystaniu zidentyfikowanego modelu dynamicznego przekładni. Celem badań było określanie przydatności diagnostycznej i czułości różnych metod analizy drgań. Wyniki symulacji weryfikowano w warunkach laboratoryjnych, modelując lokalne uszkodzenia kół zębatych i łożysk. Uśrednione synchronicznie sygnały drganiowe analizowano poszukując symptomów uszkodzeń elementów przekładni, stosując między innymi analizy czasowo-częstotliwościowe. Podano przykłady diagnozowania uszkodzeń łożysk i zużycia pittingowego zębów kół. Zaproponowano nowe wskaźniki służące do diagnozowania pittingu powierzchni roboczych zębów kół.

7. DOŚWIADCZALNE OKREŚLENIE WPŁYWU KSZTAŁTU ŁBA ŚRUB MOCUJĄCYCH ŁOŻYSKO OBROTNICY ŻURAWIA NA WYSTĘPUJĄCE W NICH NAPRĘŻENIA MONTAŻOWE / ZBIGNIEW RACZYŃSKI, JACEK SPAŁEK

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono problem wpływu kształtu łba śrub mocujących łożysko obrotnicy do podstawy żurawia na występujące w nich naprężenia wywołane momentem dokręcającym. Wykazano doświadczalnie, że wartość tych naprężeń wpływa istotnie na czułość określenia momentu obciążenia roboczego żurawia, wyznaczonego poprzez pomiar szczeliny pomiędzy czołową powierzchnią wieńca łożyskowego a płaszczyzną podstawy żurawia.

8. OCENA PORÓWNAWCZA OPORÓW RUCHU TOCZNEGO KULI W BIEŻNIACH O WYBRANYCH KSZTAŁTACH / ALEKSANDER KOWAL

Streszczenie: Przedstawiono model sił reakcji podłoża przy ruchu kuli po podłożu płaskim oraz sposób pomiaru i wyznaczania współczynnika oporu toczenia przy ruchu oscylacyjnym.

9. NAPRĘŻENIA „HOT SPOT STRESS” W POŁĄCZENIACH SPAWANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH / SYLWESTER MARKUSIK, TOMASZ ŁUKASIK

Streszczenie: Połączenia spawane w konstrukcjach stalowych stanowią newralgiczne punkty pod względem obliczania ich wytrzymałości zmęczeniowej. Dotychczasowe metody obliczeń złącz spawanych uwzględniały tylko naprężenia występujące w przekrojach całych elementów i nie brały pod uwagę koncentracji naprężeń występujących w pobliżu spoiny spowodowanych geometrycznymi aspektami detalu. W niniejszym artykule przedstawiono podejście lokalne tzw.„hot spot approach” do wyznaczania obciążeń w połączeniach spawanych.

10. WPŁYW BŁĘDU MONTAŻU SPRZĘGŁA PODATNEGO W UKŁADZIE NAPĘDOWYM NA JEGO CHARAKTERYSTYKĘ I PRACĘ W OBSZARZE REZONANSU / SYLWESTER MARKUSIK, TADEUSZ OPASIAK

Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki badań wpływu parametrów charakteryzujących sprzęgło podatne oponowe na układ napędowy w obszarze rezonansu wyniku błędów montażowych. Podstawą analizy tych wielkości są charakterystyki sprzęgieł podatnych wyznaczanych na specjalnych stanowiskach laboratoryjnych. Właściwości te nie są znane.

11. OPONA DO KOŁA POJAZDU / ALEKSANDER KOWAL

Streszczenie: W artykule przedstawiono nowe sposoby oceny oporów ruchu tocznego przydatne do badań kół pojazdów. Opisano także oponę koła pojazdu nowatorskiej konstrukcji charakteryzującej się małymi oporami ruchu, a także bezpiecznej w wypadku jej przebicia.

12. ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA / ARKADIUSZ KAZURA

Streszczenie : W artykule zaprezentowano opis i charakterystykę wybranych form zarządzania, takich jak: menedżer wiedzy, kaizen, reengineering, controlling, benchmarking, lean management, outsourcing, TQM. Formy te stanowią podstawę wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania. Mogą one przyczynić się do skutecznej realizacji zadań i celów firmy

13. PROJEKTOWANIE 3D – NOWE MOŻLIWOŚCI, NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU SOLIDWORKS 2003 / BARTOSZ DYBAŁ

Streszczenie: W artykule przedstawiono, poparte przykładami, możliwości programu SolidWorks 2003. Skrótowo omówiono metodologię projektowania 3d. Pokazano przykłady analizy kinematyki, obliczenia wytrzymałości, wizualizacji. Omówione zostały wady i zalety programu oraz jego przydatność w OBRUM.

14. ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI / MAREK Ł. GRABANIA

Streszczenie: Dla umożliwienia zarządzania przedsięwzięciami były i są nadal poszukiwane nowe techniki i narzędzia umożliwiające pełną kontrolę ich przebiegu.