29 maja – Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa