Aktualności

Zmiany w Zarządzie OBRUM

Rada Nadzorcza Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 15.02.2022r. odwołała Pana Bartłomieja Michałowskiego ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki.

Jednocześnie z dniem 15 lutego 2022 roku Rada Nadzorcza OBRUM sp. z o.o. powierzyła Panu Tomaszowi Kurczkowi funkcję pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Spółki.