Aktualności

OBRUM i Politechnika Śląska razem na rzecz obronności

W drugim dniu Targów MSPO podmiot Polskiej Grupy Zbrojeniowej – Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM oraz jedna z najlepszych uczelni wyższych w Polsce – Politechnika Śląska podpisały umowę o współpracy. W dokumencie strony zobowiązały się do wspierania inicjatyw zmierzających do opracowania innowacyjnych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa.

Ze strony Politechniki Śląskiej umowę podpisał Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk. Ze strony OBRUM – Prezes Zarządu Tomasz Kurczek.