Aktualności

Symulatory biurkowe – prosta alternatywa dla skomplikowanych systemów szkolenia

 

W Kielcach, podczas targów MSPO demonstrujemy trenażery biurkowe do szkolenia specjalistów wojskowych oparte o CBT (ang. Computer-Based Training). Symulatory przeznaczone są dla kierowców czołgów Leopard będących na wstępnym etapie szkolenia. Pojedyncze urządzenia można jednak łączyć w sieć, co daje możliwość szkolenia zaawansowanego np. na poziomie kompanii. Symulatory dla kierowców Leopardów to tylko jedno z zastosowań, bowiem takie urządzenia mogą szkolić różnych specjalistów, wielu typów wojsk.

O prezentowanych na targach MSPO symulatorach biurkowych można posłuchać na portalu polska-zbrojna.pl

System został opracowany przez biuro Symulatorów OBRUM, które zajmuje się tworzeniem oprogramowania symulacji pozwalającego na realizacji szkoleń grupowych. Rozwój technologii informatycznych, wraz z odpowiednią wizją procesu szkolenia umożliwia tworzenie systemów szkoleniowych nowej generacji. Pozwalają one na równoczesne współdziałanie w wirtualnym środowisku operatorów maszyn (inżynieryjnych, mostów mobilnych czy robotów), załóg pojazdów bojowych, a także przedstawicieli dowództwa. Przy budowie tego systemu wykorzystano narzędzia bazujące na standardowych technologiach informatycznych oraz zaawansowaną grafikę komputerową 3D, wbudowaną w system symulacji czasu rzeczywistego.

Trenażery CBT połączone z odpowiednim osprzętem komputerowym, pozwalają na tworzenie kompleksowych systemów szkolenia – tzw. Laboratoriów symulacji (używane jest także określenie ang. Battle Labs). Ich możliwości szkoleniowe mogą zostać rozszerzone dzięki połączeniu z systemami symulacyjnymi innych szczebli i rozdzielczości (np. symulator JCATS bądź kompleksowe symulatory  np. BESKID 2M/K czy SJCL-6P). Integracja z innymi systemami symulacji jest możliwa dzięki temu, iż oprogramowanie symulacji jest kompatybilne z interfejsami HLA/DIS. OBRUM wykonał już dwa wdrożenia kompleksowego wyposażenia sal szkoleniowych przeznaczonych do szkolenia zespołów specjalistów wojskowych. Treningi z użyciem tego typu sprzętu umożliwiają szkolenia na poziomie plutonu, kompanii czy przeprowadzenie szkolenia wstępnego dla załóg obsługujących różnego typu uzbrojenie.