Aktualności

Święto Żandarmerii Wojskowej

13 czerwca to święto Żandarmerii Wojskowej. Korzystając więc z okazji, wszystkim żołnierzom
i pracownikom ŻW składamy życzenia sukcesów
w służbie, awansów, odznaczeń i wszelkiej pomyślności. Przypominamy również, czym tak na co dzień zajmuje się ta formacja Wojska Polskiego, która pełni swoją służbę już od ponad 200 lat.
Do obowiązków Żandarmerii Wojskowej należy np. zapewnienie przestrzegania dyscypliny wojskowej, ochranianie porządku publicznego na terenach
i obiektach jednostek wojskowych oraz w miejscach publicznych, wykrywanie przestępstw
i wykroczeń, w tym skarbowych. To także zwalczanie klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska i likwidowanie ich skutków oraz czynne uczestniczenie w akcjach poszukiwawczych, ratowniczych
i humanitarnych, mających na celu ochronę życia
i zdrowia oraz mienia.
W szeregach formacji pracują m.in. inspektorzy ruchu drogowego, technicy kryminalistyki, ratownicy medyczni, antyterroryści czy saperzy. Żołnierze ŻW biorą również udział w zagranicznych misjach. Wśród wojskowych, można ich poznać po charakterystycznym kolorze – szkarłatny i symbolu – hełm wsparty na pękających granatach.

 

Fot. FB Żandarmeria Wojskowa