Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe – termomodernizacja

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o. o. w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac budowlanych związanych z termomodernizacją obiektu 1.1.1 hala produkcyjna zgodnie z zapytaniem ofertowym

oraz

do złożenia informacji cenowej na wykonanie prac budowlanych związanych z termomodernizacją obiektów 1.1.2 i 1.1.3 hala produkcyjna zgodnie z zapytaniem o informację cenową.

UWAGA!!! Termin składania ofert został wydłużony do 28.02.2022 roku.

Szczegóły w załącznikach:

Specyfikacja

Specyfikacja techniczna

Zapytanie o informację cenową

Wzór umowy

Zapytanie ofertowe

Zasady postępowania