Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe – remont zewnętrznej instalacji wodnej DN 160

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM sp. z o. o. w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie remontu zewnętrznej instalacji wodnej DN 160.

Szczegóły w załączniku:
Zapytanie ofertowe:

Oświadczenie: