Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe – remont pomieszczenia łaźni i sanitariatów, instalacji wodno-kanalizacyjnej na parterze i I piętrze (budynek 1.3.1)

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM sp. z o. o. w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac związanych z remontem łaźni i sanitariatów oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej na parterze i I piętrze.

Szczegóły w załącznikach:
Zapytanie ofertowe:

Zakres prac remontu łaźni i toalet w budynku 1.3.1

Wyposażenie sanitarne do remontu łaźni i toalet w budynku 1.3.1