Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe – remont instalacji centralnego ogrzewania

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM sp. z o. o. w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont instalacji centralnego ogrzewania.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: