Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE OBRUM SP. Z O.O. NR PLZ-122-2018

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup do Projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Przyszłościowe Technologie dla Obronności – konkurs Młodzi Naukowcy 2017”.

Termin realizacji zamówienia: 16/11/2018

Termin złożenia oferty: 09/11/2018 godz. 12.00

W załączeniu: